Waterkerende dam te Peperhol hersteld

De groente- en fruitboeren zijn er tevreden over, dat de breuk in de waterkerende dam te Peperhol binnen een paar uur is hersteld. Als de dam niet direct was aangepakt zouden de boeren hun agrarische productie tijdens de komende springvloed totaal verliezen. Een enorm verlies zou het gevolg hiervan zijn vooral vanwege de stijging van alle inputs voor agrarische producten. Bovendien zouden zij ook geen inkomen hebben.
Het gebied in productie is ongeveer 150 hectare groot en veertig landbouwers doen actief aan groente- en fruitteelt. De productie is zowel voor de lokale als de exportmarkt bestemd.Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga heeft zich persoonlijk, na een ingekomen klacht, samen met de plaatselijke bestuursdienst, georiënteerd in het ressort Tijgerkreek bij de waterkerende dam Peperhol, die een breuk vertoonde. Voor afvoer van overtollig water is bij deze waterkerende dam in 2011 een duikerssysteem aangelegd van twee HDPE buizen met een diameter van 80 cm. Door de jaren heen is dit systeem geleidelijk aan weggespoeld en zijn de HDPE buizen kapotgegaan.
Daarnaast is de klei van dit duikerssysteem volledig weggewassen, met als gevolg dat het rivierwater onder de beschoeiing door naar de omliggende landbouwpercelen toestroomt. Het rivierwater zorgt ervoor dat de landbouw aanplanten in de omliggende streken onder water lopen.
In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is het commissariaat erin geslaagd om het probleem van de waterkerende dam spoedig aan te pakken, zodat de boeren bespaard zijn gebleven, van de schade die het overtollige water zou veroorzaken.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald