‘Wat is de rol van de commissie: wil men adviseren en tegelijk uitvoeren?’

door Stan Herewood

PARAMARIBO — Lorenzo Atida, onderdirecteur Sportaccommodaties en Ruimten op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), dat door Abop wordt beheerd, zegt tegen de Ware Tijd voorstander te zijn van serieus overleg tussen de ministeriële leiding en de presidentiële commissie die ondersteuning moet geven aan het departement.

Vicepresident en Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk sprak publiekelijk zijn teleurstelling uit over een presidentiële commissie die is benoemd om een aantal werkzaamheden van het directoraat, onder meer op sportgebied, vlot te trekken. Reagerend op het ongenoegen van Brunswijk heeft president Chandrikapersad Santokhi gezegd dat het geenszins de bedoeling is het beleid van minister Gracia Emanuël te ondermijnen. Er zit geen kwade trouw achter.

“Resultaten krijg je door geld en menskracht. We krijgen de tools niet. Dat is de actuele situatie” SAR-onderdirecteur AtidaAlven Roosveld, voorzitter van de commissie, heeft in een reactie gezegd aanvallen op hem te betreuren. “Ik heb geen ambities om minister van ROS te zijn. Als voorzitter van de presidentiële commissie Sport lever ik een bijdrage.” Brunswijk had erop gezinspeeld dat met het instellen van de commissie het beleid van het ministerie niet serieus wordt genomen.

Beoordeling

Hoewel politiek overleg tussen Santokhi en Brunswijk de kou uit de lucht schijnt te hebben gehaald, is onderdirecteur Atida van mening dat evaluatie de beste oplossing is om de beleidsuitvoering op de ontleedtafel te leggen.“ Wat is de rol van de commissie? Wil men adviseren en tegelijk uitvoeren?” vraagt hij zich af. “Roep de minister met staf op voor evaluatie waaruit concrete voorstellen voortkomen over continuïteit van het beleid”, meent hij.

Planning, operationalisering en strategie zijn volgens hem zaken die mede als richtsnoer dienen. “Op strategisch niveau zou de president richting moeten geven.” Atida kan zich niet herinneren dat enig overleg heeft plaatsgevonden.

Monitoring en regelmatig overleg zouden de ‘instrumenten’ moeten zijn om het kader van de beoordeling aan te geven. Als leidraad dienen beleidsstukken van het ministerie. Komt bij dat om bepaalde resultaten te bereiken, middelen nodig zijn, onderstreept de staffunctionaris. “Zo komt men tot behoorlijk en goed bestuur.”

Geen tools

Menskracht, kapitaal en fysieke infrastructuur zijn volgens hem onmisbaar bij de operationalisering. “Er is gericht nationaal beleid, verbetering van velden en een  decentralisatieplan. Resultaten krijg je door geld en menskracht. We krijgen de tools niet. Dat is de actuele situatie. De beschuldiging van niet werken is daarom volgens mij niet op z’n plaats.” Voor afvaardigingen naar toernooien bijvoorbeeld is de beschikbaarheid van financiën een probleem.

Atida juicht een bijeenkomst in de politieke top toe, maar concrete afspraken en gladgestreken plooien moeten door worden gecommuniceerd naar de ambtelijke top, vindt hij. “Zolang dat niet gebeurt, kunnen we niet zeggen dat zaken zijn veranderd.” Atida somde tegenover de Ware Tijd een aantal projecten op die in voorbereiding zijn, maar waarvoor er niet voldoende geld is om ze uit te voeren