“Wanneer het te laat is, vraagt men om COVID-vaccin”

“We zien ze op hun ziekbed huilen en vragen dan om hun het vaccin te geven. Het is dan te laat,” zegt arts Natanael Filemon, die de vaccinatiecampagne bij de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries coördineerde. Als je een gelovige bent of niet, als je COVID-19 krijgt, kan je doodgaan, zegt hij in gesprek met Suriname Herald. Zelf is hij ook een gelovige en verwijst naar het hoge aantal COVID-19-gevallen, dat dagelijks erbij komt en het aantal personen dat komt te overlijden.
Er zijn zaterdag honderden personen getogen naar de vaccinatiecampagne, die geïnitieerd is door de gemeente. De leiding van de gemeente heeft haar leden en de gemeenschap opgeroepen om zich te laten vaccineren. Filemon legde uit dat de vaccinatiedag niet alleen voor gemeenteleden bedoeld was.
Verschillende mensen uit de buurt hebben gebruikgemaakt van de gelegenheid om zich te laten vaccineren. Personen zijn ook uit de districten gekomen om zich te laten inenten. Zowel jong als oud is ingegaan op de oproep.
Foto: Suriname Herald
Hij juicht dit initiatief van de kerk toe. Met deze stap is het de bedoeling om de drempelvrees vanuit personen van de kerk te verlagen. Filemon is zich ervan bewust dat er groeperingen zijn van gemeenten die tegen het vaccin zijn. Daarom is hij blij dat de leiding van de gemeente zelf de oproep heeft gedaan en de mensen heeft gemotiveerd om zich te laten vaccineren.
Hij benadrukt dat het hier niet gaat om een kwestie van geloof, maar om een gezondheidsvraagstuk. De mensen moeten zichzelf en de mensen om zich heen beschermen. Hij kan het standpunt van de mensen die zich niet willen vaccineren begrijpen, echter liegen de cijfers niet.
De meeste mensen die door COVID komen te overlijden, zijn voornamelijk niet-gevaccineerde mensen. Hij is zelfs naar uitvaarten geweest waar mensen er spijt van hebben, dat ze hun geliefde niet hebben kunnen bewegen om zich te laten vaccineren.
Vishmohanie Thomas