Wanicakerk 135 jaar: ‘Door God gefundeerd’

04/04/2021 08:04 – Audry Wajwakana

De Wanicakerk aan de Johan Adolf Pengelstraat. :  
PARAMARIBO – Op 4 april, eerste Paasdag, bestaat de Wanicakerk der Evangelische Broerdergemeente in Suriname (EBGS) 135 jaar. “Vanwege Covid-19 geen feest, maar wel een dankdienst, waarbij wij onze Heer danken voor het werk dat onze broeders en zusters in de afgelopen 135 jaar hebben verzet”, zegt hulppredikant Lucinda Pinas-Darson.
Voor de dankdienst, die ook in het teken van Pasen zal staan, zijn de bisschoppen en het presidium (de preses en vice-preses) met hun echtgenoten uitgenodigd. In een normale situatie zou op eerste paasdag in alle EBGS-kerken de traditionele opstandingsdienst en paasloop worden gehouden. Net als vorig jaar is deze activiteit afgelast en start de dankdienst om half tien ’s morgens.
Omdat er een beperkt aantal mensen in een ruimte tegelijk aanwezig mag zijn, moeten de gemeenteleden die de dienst fysiek willen bijwonen, via de gemeente groepsapp registreren. De dienst zal ook virtueel te volgen te zijn op sociale media, zoals de voorgaande kerkdiensten sinds de uitbraak van de coronapandemie.
Over de afgelopen 135 jaar duikt de hulppredikant even terug in de geschiedenis. De eerste EBGS-kerk die in Suriname werd opgezet was de Grote Stadskerk. “Omdat het te druk en vol werd in die kerk, besloot de toenmalige leiding invulling te geven aan de decentralisatie van de wijkzending van de EBGS in Paramaribo”, vertelt Pinas-Darson. Zo zijn er meerdere kerken opgezet, waaronder de Wanicakerk, die een aantal jaren de op één na grootste EBGS-kerk, na de Grote Stadskerk was.
Het terrein waar de Wanicakerk staat, was vroeger een begraafplaats, waar kleurlingen en tot slaafgemaakten, die volgens justitie een misdrijf hadden begaan, werden begraven. Het eerste kerkgebouw was volledig uit hout opgetrokken en stond op de toen zeer populaire stonfutu. Dit gebouw had toen één ingang, aan de oostzijde (de kant van het huidige kerkkantoor) was.
Bij de ingebruikname van het kerkgebouw op 4 april 1886 waren volgens de EBGS-archieven tweeduizend mensen aanwezig, terwijl de kerk ‘slechts’ achthonderd personen kon bevatten. Het houten kerkgebouw deed tot de jaren zestig dienst. Begin jaren zestig werd een nieuw gebouw opgezet ontworpen door architect Lieveld. De stonfutu verdwenen en het nieuwe gebouw werd deels in steen opgetrokken en van drie ingangen voorzien.
Het tweede kerkgebouw werd in 1966 in gebruik genomen. Doordat het kerkbezoek bij de Wanciakerk uitgroeide, werd er vanuit deze kerk dependances in andere wijken opgezet zoals te Beni’s Park, Davisbuiten, Burnetbuiten, De Boerbuiten en nog meer. Van dit aantal is Beni’s Park nog actief. Het aantal kerkbezoeken is de afgelopen jaren sterk afgenomen met als gevolg het doodbloeden van de dependances.
Toch gelooft Pinas-Darson niet dat de EBGS zal uitsterven. “Deze kerk is door God zelf gefundeerd. Zolang er mensen in Suriname zijn zullen zij de kerk blijven bezoeken. Geestelijke nood zal er altijd zijn en de behoefte om in contact te staan met God. Ik geloof dat over honderd jaar de Wanicakerk nog zal bestaan, tenzij, Christus voor die tijd nog niet is gekomen”, benadrukt de hulppredikant.
Behalve geestelijke voeding wordt ook diaconaal werk, zorg aan behoeftigen, door de kerk gedaan. Daarnaast heeft de Wanicakerk de zorg voor scholen als de Frowein- en Dothschool en het Rebecca Schelts Internaat. Vanuit de pastorale zorg worden diverse projecten uitgevoerd voor behoeftige studenten. Daarover buigt zich de oudste vrouwengroep van de EBGS, Tabita, al negentig jaar.
Vanwege de centrale ligging wordt de synode (kerkvergadering), om de drie jaar in de Wanicakerk gehouden. Een belangrijk onderdeel van de synode is het kiezen van een nieuw presidium en provinciaal bestuur. Afgelopen jaar is de synode vanwege de coronasituatie niet doorgegaan. In de derde week van augustus van dit jaar zal de kerkvergadering via Zoom worden gehouden.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname