Wanhopige werkers vragen vicepresident Brunswijk aandacht voor rechtspositie

Personen die in overheidsdienst zijn genomen door de vorige regering en nog geen loon ontvangen hebben bij vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk een petitie ingediend. Het gaat om een afvaardiging van de werkers uit het district Commewijne. De petitie werd ingediend door de vertegenwoordiger van de groep, Edwin Irion. Vp Brunswijk heeft aangegeven begrip te hebben voor de noden van deze groep.
Volgens de vp kent de regering haar verantwoordelijkheden. De petitionarissen vroegen de vp om te bemiddelen in de ontstane situatie. In de petitie geven zij verder aan, dat zij momenteel geen zekerheid hebben met betrekking tot hun rechtspositie en worden ze met ontslag bedreigd. Verder is door de vertegenwoordigers aangegeven, dat ze het door de COVID-19-situatie nog moeilijker hebben gekregen.
Deze kwestie wordt over de gehele linie onderzocht. Op 31 juli is speciaal hiervoor de presidentiële commissie “Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden,” geïnstalleerd. Deze commissie heeft als taak het adviseren van de president met betrekking tot het gezond maken van het landsdienarenapparaat. Hieronder vallen ook de vele indiensttredingen en benoemingen van de afgelopen periode.
“De werknemers moeten zich ervan bewust zijn, dat de regering pas in staat is werknemers in dienst te nemen of aan te houden, indien de staatsbegroting dat toelaat. De regering is momenteel bezig om te kijken naar de vele gevallen van werknemers, die recent in dienst zijn genomen en hoe deze zaak af te handelen,” zei de vp.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald