Wanbeleid!

Er zijn heel wat theorieën, definities en meningen over het begrip wanbeleid. ‘Wan’ betekent gewoonweg ‘slecht’ en ‘wanbeleid’: slecht beheer van iets. De meeste woorden met ‘wan’ hebben een negatieve aanduiding of betekenis. Enkele voorbeelden: wanbegrip. wanbetaler, wanbedrijf, wandaad, wangedrag, wanklank, wanorde, wanhoop, wantoestand. Vul maar verder in.
Als wij de huidige regeerders volgen, dan is er behoorlijk huisgehouden door tien jaar politieke mismanagement, slechte aanpak van zaken, slechte machtspolitiek, nepotisme, verkeerd bestuur en vooral van wanbeheer; kortom er is een chaotische situatie gecreëerd over de hele linie!
Men heeft een totaal beroofd en haast een onbestuurbaar land overgenomen. Terwijl de ex-vicepresident (Ashwin Adhin) enerzijds het een en ander ontkent en verbloemt, geeft anderzijds de ex-president (Desi Bouterse) toe, dat er veel fouten zijn gemaakt (citaat: 5 aug. 2020).
Wat wij thans ervaren, is dat de vorige regeerders zich door allerlei mooie verhalen en bochten wringen om het gevoerde (wan) beleid goed te praten. De tijd van de zogenaamde indianenverhalen is reeds achterhaald.
De voornemens en de aangekondigde maatregelen door de regering moeten zonder aanzien des persoon worden toegepast. Niemand hoeft brodeloos gemaakt te worden, maar indien en waar nodig moet men niet schromen hard op te treden en conform de regel- en wetgeving te handelen.
Ten onrechte benoemingen op de valreep, gronduitgifte, onrechtmatig verdiende gelden, wurgcontracten en buitensporige rekeningen/declaraties c.q. overfacturering moeten grondig worden onderzocht en teruggedraaid.Kortom: alle misverstanden en wandaden dienen grondig onderzocht te worden en wie zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze handelingen of aan malversaties moeten niet ongestraft blijven. De toegewezen gronden, waarbij men niet voldoet aan de cultivatie plicht, kunnen worden ingetrokken. Daar bestaan voldoende juridische gronden.
Het te voeren beleid moet zonder meer stroken met de gedane beloftes aan het kiezersvolk (transparantie). Men moet niet machtsdronken zijn en handelingen gaan plegen, die de voorgangers hebben gedaan. Met andere woorden: “Geen lood om oud ijzer. Besturen betekent trouwens: vooruit kijken.”
In mijn optie lijkt de sociaal, economische en financiële situatie voorlopig uitzichtloos, maar door goed, eerlijk en transparant beleid met oprechte leiders, die met beide benen op de Surinaamse bodem staan, zullen we er over enkele jaren zeker bovenop komen!
Roy Harpal

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald