Wake up call 1 jaar regering Santokhi-Brunswijk

Dit is een samenvatting van mijn opiniepeiling over 1 jaar regering Santokhi-Brunswijk. Hopelijk kunnen hierdoor meer politiek betrokken burgers in Suriname en Nederland zich laten inspireren om meer proactief over de huidige situatie na te denken. Moet de president op dezelfde voet verder, reshuffelen of de coalitie wijzigen? De opiniepeiling leert dat het zo niet verder moet. Het staatshoofd krijgt een wake up call en zal in het belang van de natie nu zelf de regie in handen moeten nemen. Want hetgeen de vorige regering achterliet kan op de gekozen manier niet worden aangepakt en hersteld.

Voor deze opiniepeiling raadpleegde ik relevante informatie uit (sociale) media over de afgelopen regeertijd. Via whatsapp-contacten met enkele politici en ouders in Suriname en Nederland verkreeg ik detailinformatie. Om de verzamelde informatie te funderen verzocht ik op 8 juli 2021 40-tal politiek betrokken personen uit beide landen om in een quote aan te geven wat zij van deze regering vonden. Ruim 48% deed dat. Het waren loyalisten, opposanten en proactieve criticasters van deze regering. Ik pretendeer geenszins een representatieve evaluatie te etaleren; het is een pas op de plaats. Het electoraat van Suriname trekke haar conclusie hieruit.

Algemeen beeld
Een politicus uit Suriname schreef, dat de koers nu op 20 is gestabiliseerd, een herstel- en begrotingsplan klaarligt, de internationale banden versterkt zijn, terwijl ook vele vaccindonaties zijn verworven en ook goed toegediend. Doch een aantal zaken vooral op financieel-economische vlak blijft duister. Voorts, dat dergelijke zaken niet ten goede komen aan deze regering. Zoals vele anderen het ook schreven is transparantie van beleid zoek. De overheidscommunicatie verloopt amateuristisch. Daardoor raakt de regering het vertrouwen van het volk kwijt.

Gesproken over nepotisme maken de president en zijn vp zich niet populair onder het volk. Een kleine groep wordt er wijzer van. Daardoor voelen velen zich bedrogen. Nochtans toont men begrip voor deze regering, aangezien de puinhopen die werden overgenomen groot zijn. Vertrouwd wordt, dat ze de puinhopen opruimt, mits wordt geluisterd naar adviezen, die gevraagd en ongevraagd uit de civil society komen.

Onderschatting van fundamentele problemenFundamentele zaken, die de regering aantrof werden geanalyseerd, echter marginaal aangepakt. Het vangen van boeven, gelden terughalen, criminelen effectief bestrijden, etc. werden blijkbaar onderschat. Bijna niemand van de respondenten wenste dat deze regering mislukt. Daarom wordt president Santokhi opgeroepen de regie sterk in handen te nemen wil hij het land weer bovenop helpen. De roep naar reshuffeling van zijn team is sterk. Vervanging van een deel door technocraten wordt als panacee gezien. Anders loopt deze regeercoalitie gevaar. Dat is een ‘wake up call’ voor Santokhi.

Uiteenlopende uitspraken                 Zonder commentaar noem ik de opvallende credo’s:
* De president leeft in eigen realiteit en zijn vp streeft de persoonlijke ambities na.
* Aanbesteding van 30 wagens voor kabinet van de president, maar geen budget voor zaalartsen AZP.
* Vraagtekens over voltijdse baan van DNA-leden, terughalen van gestolen gelden, corruptieaanpak, en diaspora kapitaal en kunde binnenhalen. Positief: verhoging van pensioen, kinderbijslag en voedselpakketten, maar betaald met belastinggelden.
* De Surinaamse regering lapt de diaspora aan haar laars
* Na 1 jaar moet kiesstelsel middels initiatiefwet worden gewijzigd.
* Benoemingen van familie en vrienden in hoge functies.
* De achtergelaten puinhopen vormen een “institutionele ruïne”.
* De verkiezingsuitslag verplichtte de regering haar beloftes na te komen; maar nepotisme,  corruptie, toename van criminaliteit, etc. gaan door.
* Eindelijk komt Hoefdraad op Interpol opsporingslijst.
* Commissie Anti-corruptiewet na 1 jaar NUL cent opgeleverd.
* Inventarisatie van schulden en lasten, en zoeken naar buitenlands geld bleek verloren tijd.
* Criminaliteit, en drugs- en wapenhandel worden niet kordaat aangepakt.
* Er is wel een basis gelegd voor ontwikkeling van het land.
* Regering wist dat ze een puinhoop erfde. Na 1 jaar moet het regeerteam deels door technocraten worden vervangen.
* Door interne verdeling in coalitie en vanwege de niet- loyale ambtenaren vertraagt de uitvoering.
* Helaas wordt oplossing van problemen in buitenlands kapitaal gezocht.                                                             * Brunswijk heeft de president in een houdgreep en dat stelt veel progressieve jongeren teleur.
* Volk betaalt het gelag door verhoogde belastingen.
* Santokhi verspeelde zijn gezag door zijn vrouw en kinderen in hoge functies te benoemen.
* Santokhi beoogt met zijn commissiebeleid het referentiekader te verleggen en misleidt het volk.
* Waarom wordt het geld uit mijnbouw- en bosbouwsector zo klungelig geïnd?
* Het staatshoofd krijgt nog de kans zijn beloften waar te kunnen maken.     
De conclusie is aan u. 

Drs. S. Harinandan Singh   
contact: singhs@hetnet.nl
(oud-voorzitter VHP-Sympathisanten Nederland) 
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com