Waarom zoveel coronadoden: Suriname vs Frans Guyana?

Deze vraag wordt dagelijks door velen gesteld. We mogen niet tevreden zijn met antwoorden als: ‘misschien tellen de Fransen hun sterfgevallen niet zoals wij dat doen’ en ‘er is meer onderliggend lijden in onze populatie’. Veel artsen denken dat zij op alle vragen meteen een antwoord klaar moeten hebben. Dat geldt voor vragen van de patiënt over zijn eigen ziekte of gezondheid, maar ook voor gezondheidsvraagstukken die de hele samenleving beroeren.

Het vertrouwen van de burger in de medische zorg en de zorgautoriteiten, kan ontstaan en groeien als doktoren zich niet zouden schamen voor de beperktheid van hun eigen parate kennis over een bepaalde issue. Zou het niet mooi zijn als een dokter aan zijn patiënt zou zeggen het één of ander te zullen uitzoeken en hem daarover te berichten?

Het antwoord op de vraag waarom Suriname zoveel meer coronadoden telt in vergelijking met Frans Guyana kan uiteraard niet in de medisch wetenschappelijke literatuur worden teruggevonden. Het juiste antwoord van een arts op deze vraag moet dus zijn: ‘ik weet het niet’, direct gevolgd door: ‘we moeten dit degelijk onderzoeken en zullen u daarover informeren’.

De officiële data van ‘cases’ en ‘death’ voor Suriname zijn 4419 en 91; voor Frans Guyana 9350 en 62. Dat deze verschillen op toeval berusten, is uitgesloten.

Als de minister van Volksgezondheid daartoe de instructie geeft, is de oorzaak of zijn de oorzaken van de verschillen, met onderzoek, in een studie, vlot te achterhalen.
Nodig is van beide landen te weten op welke wijze zij de data verzamelden en de beschikking te krijgen over data uit de patiëntendossiers van de sterfgevallen. Omdat het om ‘tientallen’ gaat en de data elektronisch uitwisselbaar zijn, moeten onze deskundigen er wel uitkomen.

Frank Bueno de Mesquita
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com