Waardevermindering SRD op komst

Het is duidelijk dat de Surinaamse munt gedeprecieerd moet worden. De koers die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hanteert, zal aangepast moeten worden. Om dit te realiseren is er een gemengde commissie van het ministerie van Financiën en Planning en de CBvS te werk gesteld, schrijft Financiën in een persbericht.
Het doorrekenen en analyseren van de macro-economische impact van een koersaanpassing behoort tot haar primaire taakstelling. Dit proces is tegen het einde van augustus afgerond. Hierna volgt een presentatie aan de minister van Financiën, de governor van de CBvS, de president en de rest van de politieke top.
Op basis van de aangedragen adviezen komt er een besluit naar welk niveau de koers aangepast zal worden en wanneer dat zal plaatsvinden. Alle factoren worden meegenomen bij dit ingrijpend besluit. De regering zal alle mogelijke uitkomsten van een dergelijk maatregel goed in beschouwing nemen. De besluiten worden dan ook vanuit een holistische benadering genomen.
Hierbij moet het totaalplaatje een situatie presenteren in welke Suriname vanwege de tijdelijke en permanente maatregel economisch erop vooruitgaat. Dit terwijl de burger zich altijd beschermd mag achten door deze regering, laat Financiën weten.
Eerdere opvattingen als zou de president de depreciatie hebben aangehouden of afgezegd, zijn onderhevig aan interpretatie. Er is nadrukkelijk overleg gaande tussen de president en de minister van Financiën hieromtrent

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald