Waardevermindering SRD niet te voorkomen

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning zegt dat de koers die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) momenteel hanteert, aangepast zal moeten worden. Het is volgens hem duidelijk dat de Surinaamse munt gedeprecieerd moet worden. Om dit te realiseren is er een gemengde commissie van Financiën en CBvS te werk gesteld. 
Het doorrekenen en analyseren van de macro-economische impact van een koersaanpassing behoort tot de primaire taakstelling van de commissie. Dit proces is tegen het einde van augustus afgerond. Hierna volgt een presentatie aan de minister van Financiën, de governor van de CBvS, de president en de rest van de politieke top, laat de bewindsman optekenen via de Communicatie Dienst Suriname. 

Op basis van de aangedragen adviezen komt er een besluit naar welk niveau de koers aangepast zal worden en wanneer dat zal plaatsvinden. Alle factoren worden meegenomen bij dit ingrijpende besluit. De regering zal alle mogelijke uitkomsten van een dergelijk maatregel goed in beschouwing nemen. De besluiten worden dan ook vanuit een holistische benadering genomen. Hierbij moet het totaalplaatje een situatie presenteren in welke Suriname vanwege de tijdelijke en permanente maatregel economisch er op vooruit gaat. Dit terwijl de burger zich altijd beschermd mag achten door deze regering.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com