Waar is de verdwenen US$ 3 miljard?

Tijdens het VES-debat in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 heeft ondergetekende reeds melding gemaakt van opvallende onregelmatigheden in de Financiële Nota van 2020. Deze posten op de betalingsbalans zijn door het ministerie van Financiën opgesteld. Op het saldo van de dienstenrekening (geel gearceerd) blijken namelijk dienstverlenende uitgaven van de regering-Bouterse vermeld, die in geen enkele verhouding staan met de ontvangen diensten tijdens de regering-Venetiaan. De vraag is waarom er zich ineens zulke opvallende onregelmatigheden voordoen op onze betalingsbalans?

Bron: Financiële Nota ministerie van Financiën

Voor dit artikel is gekeken naar de cijfers vanaf 2014, omdat de afwijkingen vanaf dat jaar buitenproportioneel toenamen, vergeleken met voorgaande jaren en de jaren tijdens de regering-Venetiaan. Ruim US$ 3 miljard wordt op de dienstenbalans vermeld aan ontvangen diensten (debet), op het saldo van de dienstenrekening over deze jaren. Dit is dus wat er zogenaamd betaald is aan zogenaamde dienstverleners. De vragen die hieruit voortkomen zijn: welke dienstverleners hebben hieraan meegewerkt, wat hielden hun diensten in én: welk resultaat hebben deze diensten opgeleverd?
De resultaten zijn namelijk niet terug te zien in onze infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs, sociale woningbouw of stadsvernieuwing. Een dergelijke uitgave is ongekend in de begroting van het land. Al deze vragen zijn niet of nog steeds niet beantwoord. Wat ik u wel kan vertellen, is dat dit bedrag $ 5.500 per hoofd van de bevolking is. Daarom moet iedere Surinamer aan zijn president vragen om deze zaak tot op de bodem uit te laten zoeken. Het is namelijk uw belastinggeld, dat zal moeten worden gebruikt om een dergelijke schuld af te lossen. U krijgt de rekening vroeg of laat gepresenteerd. En we voelen het nu al.

De regering-Santokhi is naarstig op zoek naar middelen om de rentelast over de obligatielening van US$ 550 miljoen te betalen. Dit was een van de leningen die door de toenmalig minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, namens de regering-Bouterse is afgesloten. De aanstaande aflossing bedraagt deze maand circa US$ 25 miljoen.
Als Santokhi nog meer gezichtsverlies wil voorkomen, dan voegt hij de daad bij zijn beloftes en zet hij alles op alles om deze gestolen gelden terug te halen. Tegelijkertijd dringt de noodzaak zich op dat landsfinanciën niet in een jaarplan thuishoren, maar toch echt in een financiële nota. Als de regering-Santokhi/Brunswijk openbaarheid van bestuur wil demonstreren is het nú de uitgelezen kans om voor 2021 alsnog een financiële nota te produceren. Zo kan het volk precies zien wat de exacte schade aan onze economie is en wordt het op deskundige wijze geïnformeerd.
We hebben in elk geval te maken met flinke tekorten op onze betalingsbalans en er moet sowieso een diepgaand onderzoek worden gedaan om dit verdwenen bedrag naar het volk toe te verantwoorden. Desnoods komt er een strafrechtelijk onderzoek om deze schijnbaar gestolen gelden terug te halen. Het saldo van de dienstenrekening op onze betalingsbalans heeft namelijk nooit eerder zulke grote verschillen in de begroting vertoond en dat is heel verdacht. Kies uw prioriteiten, meneer de president, volg de paper trail en ga op zoek naar het verdwenen geld!
Peter M. Wolffpetermartinwolff@outlook.com

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald