VSB-voorzitter: bedrijfsleven heeft bijzondere verantwoordelijkheid

Bedrijven die zich aan de regels houden moeten kunnen blijven ondernemen. De Vereniging Surinaame Bedrijfsleven (VSB) heeft een bijzondere verantwoordelijkheid. “Wij moeten samen met de overheid het goede voorbeeld geven. De protocollen die zijn ontwikkeld moeten wij strikt naleven. We moeten accepteren dat er nu daadwerkelijk controle zal worden uitgevoerd en daar waar nodig sancties zullen worden opgelegd. Bedrijven die zich aan de regels houden moeten kunnen blijven ondernemen en mogen niet de dupe worden van de kleine groep die zich niet aan de regels houdt,” zegt VSB-voorzitter Bryan Renten.
De organisatie heeft op 2 januari geparticipeerd in een zeer constructieve meeting met het ministerieel clusterteam, dat zich bezighoudt met COVID-19-pandemie. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de afgelopen periode. Hoewel de minister van Volksgezondheid aangeeft dat er sprake lijkt te zijn van stabilisatie, zitten wij nog steeds midden in een pandemie. Wij komen ook net uit een periode waar er veel sociale contacten en bijeenkomsten zijn geweest, dus moeten wij er terdege rekening mee houden dat het aantal besmettingen de komende periode nog verder kan oplopen, schrijft de VSB.
Er is gesproken over het op een veilige, verantwoordelijke en gebalanceerde manier openstellen van delen van de economie, en onder welke voorwaarden en condities dat zou kunnen plaatsvinden. Gezamenlijk is besloten dat een groot deel van de nu gesloten ondernemingen wederom hun activiteiten mogen opstarten, wat inhoudt dat zij zich strikt moeten houden aan de protocollen. De protocollen zijn intussen bekendgemaakt op de reguliere COVID-19-persconferentie.
Verder is met het clusterteam afgesproken, dat home delivery service voor food companies kan worden voortgezet tot 22:00 uur, zodat bedrijven de keukens in ieder geval langer open kunnen houden. Vooralsnog blijft het beperkt tot afhalen en levering. Helaas is er voor een aantal andere sectoren nog geen toestemming gegeven om die open te stellen, omdat op basis van het beeld dat men heeft gezien en de risico’s die men heeft vastgesteld, het niet verstandig is om direct weer open te gaan. Afgesproken is dat de situatie nauwgezet wordt gevolgd, de voorlichting wordt opgevoerd en als de situatie zich blijft verbeteren de resterende sectoren worden opengesteld.
De gesprekken waren constructief en partijen beseffen dat er een balans moet worden gevonden tussen de noodzakelijke economische bedrijvigheid en de bescherming van de volksgezondheid. Daarbij moet de beschikbare capaciteit om personen die besmet zijn adequaat op te vangen in ziekenhuizen, te kunnen behandelen en of in isolatie te plaatsen goed in de gaten worden gehouden. Er is volgens de VSB ook gesproken over een tegemoetkoming aan bedrijven, die zijn getroffen door de pandemie. Daar wordt ook de komende dagen verder over gesproken.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald