Vrouwenopvangtehuis Sticris na negen jaar weer open

Het vrouwenopvanghuis Sticris is gisteren na negen jaar heropend. Dit pand was door brand verwoest. De herbouwde vrouwenopvang biedt opvang aan dertien vrouwen en hun kinderen, die vluchten voor huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen neemt wereldwijd toe en Suriname is daar geen uitzondering op.
De opening, middels het onthullen van twee bedankplakkaten, van het opvanghuis werd verricht door Aishel Moenesar-Bradley, External Affairs Representative van Apache Corporation Suriname en de medeoprichtster en voormalig voorzitter van Sticris Elfriede Cederboom-Ritfeld.
Uit cijfers blijkt dat bijkans een op de drie vrouwen in de wereld geweld ervaart van haar man of partner. De bedoeling is dat de vrouwen maximaal drie maanden zullen worden opgevangen en begeleid. Daarna moeten zij zodanig in hun kracht zijn gezet, dat ze zelf verder kunnen. Het liefst was het Sticris vrouwentehuis niet nodig geweest, maar helaas is de werkelijkheid anders.
DonatiesStricris-voorzitter Heidy Cederboom gaf in haar openingsspeech aan dat Sticris ook voor de exploitatie van het opvangtehuis volledig afhankelijk is van donaties. De overheid heeft toegezegd te zullen voorzien in personeel zoals maatschappelijk werksters, schoonmaaksters en bewakingspersoneel afkomstig van de ministeries van Sociale Zaken en Justitie en Politie.
De beveiliging zal voorlopig deels door de overheid worden gedaan in combinatie met het privé beveiligingsbedrijf United Professional Service N.V., dat Sticris prodeo zal ondersteunen tot april 2021. UPS heeft de beveiliging vanaf gisteren overgenomen.
Voor de exploitatie zijn bedrijven en personen benaderd om een kamer te sponsoren voor een jaarlijks bedrag. Echter is nog niet voor alle kamers een sponsor gevonden. Sticris hoopt zich op deze wijze te verzekeren van een duurzame ondersteuning in de exploitatie van de vrouwenopvang.
FinancieringQuota Suriname heeft de herbouw van de Sticris vrouwenopvang als een van haar grote projecten omarmd. Met ondersteuning van Quota is het Sticris na 9 jaar gelukt de financiering voor de herbouw en inrichting rond te krijgen. Apache heeft in het kader van zijn Corporate Social Responsibilty de herbouw van de vrouwenopvang gefinancierd voor US$ 450.000. In opdracht van Apache zijn onder toezicht van het raadgevend ingenieursbureau Sunecon de bouwwerkzaamheden uitgevoerd door het bouwbedrijf Remas.
Quota heeft het terrein dat na de brand een gapend gat was, bouwrijp gemaakt en deels van een omheining voorzien. Dit heeft zij gedaan met fysieke inzet van enkele leden en met behulp van donoren voor een bedrag van US$ 20.000. Voor de inrichting zijn fondsen en goederen toegezegd voor een totaal bedrag van US$ 110.000, die deels al zijn ontvangen.
Het bedrag van de inrichting is afkomstig van Quota voor US$ 20.000, via Quota gedoneerd van Iamgold Golf Charity Fund US$ 30.000. Van Olibis N.V. is US$ 50.000 ontvangen, waarmee onder andere speciale instellingsbedden, matrassen en kussens zullen worden aangeschaft.
De Kirpalani Foundation heeft SRD 150.000 aan goederen gedoneerd waarmee onder andere de keuken, de wasruimte en de administratie compleet zijn ingericht. Eco Resort N.V. heeft een groot aantal lakens, baddoeken en kussens geschonken. Van Mozart Security N.V. is SRD 25.000 ontvangen en Cobo N.V. de toegangspoort. De totale investering van de herbouw en de inrichting bedraagt ongeveer US$ 580.000.
De voorzitter bedankte alle instanties en personen voor hun inzet om dit project mogelijk te maken. Personen die een bijdrage willen leveren, kunnen contact maken met het bestuur via hun contactpagina op de website www.sticris.com.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald