Vreedzaammarkt wordt niet verkocht maar gerehabiliteerd

Gracia Emanuel, minister van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS), heeft afgelopen week in het parlement verklaard dat met zekerheid kan worden gesteld, dat de Vreedzaam markt niet wordt verkocht. Volgens haar heeft zij geen enkel document ontvangen, waaruit dat zou kunnen blijken. De bewindsvrouwe hoopt hiermee het gevoel van onzekerheid dat er leeft bij de marktventers, weg te werken en dat zij hierdoor de plek zouden moeten verlaten omdat die zou zijn verkocht.
De minister zei dat er slechts sprake is van een geplande verfraaiing van de markt. De mensen hoeven de plek niet te verlaten volgens Emanuel. Zij zei op geen enkele manier tegen verfraaiing te zijn, maar dat er wel gecommuniceerd dient te worden met de mensen die dagelijks hun waar aan de man brengen. Ook dienen de markventers inzage en inspraak te hebben, binnen de nieuwe beleidsinzichten. Dit omdat volgens de minister de personen een andere zienswijze kunnen hebben over zaken.
Ook de minister van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed, vertelde eerder niet op de hoogte te zijn van enige verkoop van de markt. Volgens hem  zou dit gaan om een gerucht of moest het dan zijn gebeurd, tijdens het vorige bewind. Er zijn volgens Nurmohamed geen stukken aangetroffen die kunnen aangeven dat er sprake is geweest van een verkoop van de markt.
The post Vreedzaammarkt wordt niet verkocht maar gerehabiliteerd ..