Vreden: “Toename aantal COVID-19-doden ligt niet aan zorg”

In Suriname is bijna elke dag een COVID-19-dode te betreuren. Op dit moment, de laatste update vanuit de overheid, zitten we op 93 doden. Een aantal mensen, vooral op sociale media, heeft zijn bedenkingen over de zorg in de ziekenhuizen. Zal dat liggen aan de zorg die geboden wordt aan de patiënten?
Infectioloog Stephen Vreden om een reactie gevraagd, zegt aan Suriname Herald dat het aantal doden niet gekoppeld kan worden aan de zorg die COVID-19-patiënten krijgen. “We hebben gewoon prima zorg in de ziekenhuizen”.
Sterven aan COVID-19Het sterven aan dit virus is niet een situatie van Suriname alleen. Echter verschilt het aantal doden per land. “Bij een land moet je eerst kijken naar de systemen. Je hebt grote kans op sterfte als je overgewicht hebt, diabeet bent, een slecht gereguleerde bloedstroom hebt, een verzwakt immuunsysteem enz. Die aandoeningen zijn niet gelijk verdeeld in de wereld,” zegt Vreden.
Hij noemt het voorbeeld van Suriname en Mozambique. In dat arm Afrikaans land lijdt tien procent van de bevolking aan overgewicht. In Suriname zitten we ver boven de 50 procent. “Als je kijkt naar de sterfte door COVID en je weet dat overgewicht een risico is, dan zal je in het land waarbij meer dan 50 procent van de mensen overgewicht hebben, meer sterfgevallen hebben,” legt de infectioloog uit.
VerantwoordelijkheidHij geeft verder aan dat het aantal doden, het percentage is van het aantal COVID-19-gevallen. En over de positieve gevallen gesproken, zegt de infectioloog dat dit afhangt van de manier waarop de bevolking instaat is om de uitbraak in te dammen. “Dus als we veel doden gaan krijgen is het niet iets dat ligt aan de doktoren of overheid, het ligt aan ons allemaal. Als wij met zijn alleen zeggen, we willen een minimaal aantal doden hebben, dan moeten wij met ons allen onze verantwoordelijkheid nemen,” zegt dokter Vreden.
Jerrel Harderwijk

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald