Vreden: ‘COVID-19-positieven moeten in overheidsfaciliteiten’

Infectioloog en internist Stephen Vreden, lid van het Outbreak Management Team dat de regering adviseert, heeft artsen en medisch specialisten zondag jl. schriftelijk meegedeeld, dat alle personen die COVID-19 positief zijn bevonden, in isolatie moeten in een overheidsfaciliteit. “Het afwijken hiervan door individuele artsen en specialisten die ertoe overgaan, mensen in thuisisolatie te plaatsen, kan volgens hem resulteren in een onvoorziene besmetting van derden en zal juridische consequenties kunnen hebben voor de desbetreffende arts of specialist”, schreef Vreden in een brief. Dit verduidelijkte hij, naar aanleiding van de besmettingssnelheid van de COVID-19-situatie, die wederom in rap tempo veregert.
Deze strategie is steeds gehanteerd, om alle positieve gevallen, ook die zonder klachten, te isoleren in door de overheid aangewezen faciliteiten.
Deze strategie heeft volgens Vreden bijgedragen tot de snelle en succesvolle reductie van de transmissie. Toen in de augustus-piek de isolatieplekken overvol geraakten, is een noodprotocol voor thuisisolatie opgesteld, met medewerking van de huisartsen en goedkeuring van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG).
De dramatische stijging van het aantal gevallen sinds de afgelopen week, noopt tot verscherping van de beheersmaatregelen en strikte naleving van het eerder succesvolle quarantaine- en isolatiebeleid, met als doel de noodzakelijke zorg voor Covid-19 en andere aandoeningen veilig te stellen, zonder onze beperkte ziekenhuisfaciliteiten, over te belasten. Hiervoor is de gecoördineerde inzet van alle gezondheidsmedewerkers essentieel, stelt Vreden.
Intussen is de zorgsector hard bezig de bestaande covid-faciliteiten uit te breiden. Nadat de infecties betrekkelijk waren afgenomen, ging het ministerie van Volksgezondheid ertoe over om de Covid-19-faciliteiten te verminderen, om de reguliere zorg weer meer ruimte te bieden. De gezondheidsinstellingen zijn momenteel bezig met het opschalen van de faciliteiten. Het gaat dan niet alleen om het vrijmaken van de fysieke ruimten voor COVID-19 patiënten, maar ook om het personeel van de zorgsector, dat uitgeput is. Er zal ook coördinatie plaatsvinden met het zorgpersoneel.
Het in isolatie brengen van personen met een infectieziekte is vervat in de wet besmettelijke ziekten en behoort tot de taken van de directeur van Volksgezondheid met delegatie naar het BOG. Het BOG is dus de enige wettelijk bevoegde instantie die de isolatieplek goedkeurt. Vreden dringt aan bij de medici om het huidige isolatiebeleid na te leven en niet zelf de verantwoordelijkheid te nemen, ook al verzoekt de persoon of familie om thuisisolatie.
The post Vreden: ‘COVID-19-positieven moeten in overheidsfaciliteiten’ appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname