Vorswijk vraagt aandacht voor het armoedevraagstuk

Dinotha Vorswijk, fractieleider van de ABOP/PL heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de aandacht gevraagd voor het armoedevraagstuk. Door de Covid-19 pandemie en de maatregelen die de regering moet treffen om het hoge aantal besmettingen te doen afnemen, zijn vooral kleine ondernemers en de horeca- en toerismesector en anderen zwaar getroffen. Veel van deze bedrijven zijn niet in staat hun personeel te betalen. Kleine ondernemers en mensen in de huisvlijtsector zijn afhankelijk van de dagelijkse verkopen. Armoede bij grote delen van de bevolking neemt toe, voerde de volksvertegenwoordiger aan. De president heeft in de jaarrede op 29 september aangegeven dat aanpak van het armoedevraagstuk een prioriteit is. Hiertoe zijn er enkele acties ondernomen zoals het verhogen van de AOV, verhoging van de Algemene Kinderbijslag, verhoging financiële bijstand, financiële steun aan mensen met een beperking. Ook krijgen andere groepen in de samenleving Covid-steun, waar Vorswijk blij mee is. “Echter, deze steun is bij lange na niet voldoende. De groep die de sociale steun nodig heeft wordt steeds groter. De maatregelen die de regering zal treffen of al heeft getroffen, om de economie gezond te maken, bijvoorbeeld de aanpassing van de wisselkoers, hebben een grote impact op het dagelijkse leven van velen, benadrukte zij. “Veel mensen in ons land, zoals marktverkopers, hosselaars, schaafijsverkopers, vrouwen die brood en snacks op de scholen verkochten, leefden iedere dag van hun dagelijkse opbrengsten. Zij hebben geen ander inkomen. Vooral de laatste groep heeft het erg moeilijk daar de meeste scholen al maanden gesloten zijn”. Vorswijk wil weten welke maatregelen op korte termijn getroffen zullen worden om de noden te verlichten. “Ook verneem ik graag van de regering hoe tot nog toe de besteding is geweest van de SRD 200 miljoen die per jaar ter beschikking wordt gesteld voor de voedselpakketten.”Vorswijk benoemde ook de positieve ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, maar het is nog niet gelukt om het onderwijsproces op het goede spoor te krijgen. “Hoewel wij alle begrip hebben voor de ontregelde situatie van ons onderwijs door de Covid-19 pandemie, willen wij toch aan de regering vragen om alles in het werk te stellen om het onderwijsproces optimaal op gang te brengen”. Er moet uitputtend gezocht worden naar mogelijkheden om een nieuwe normalisatie van het onderwijs op gang te brengen. “Wij kunnen ons geen stilstand permitteren, dat zou ook betekenen een stilstand in de ontwikkeling van het hele land. Het hoeft geen betoog dat de achterstand in het onderwijs van onze leerlingen in het binnenland door deze situatie steeds groter wordt,” betoogde zij. Door de zware regens hebben grote delen van het land te kampen met wateroverlast. Naast water in de huizen zijn veel landbouwarealen en dorpen zwaar getroffen. De schade is enorm. Ook wees de volksvertegenwoordiger op het gevaar voor diverse ziekten. Er wordt de helpende hand geboden vanuit de regering. Zij kijkt uit naar duurzame oplossingen voor dit vraagstuk. De regering komt dinsdag aan het woord. …………


Lees verder