Vorswijk mogelijke opvolger van Pokie op GBB

Hoogstwaarschijnlijk wordt Dinotha Vorswijk, de fractieleider van de ABOP in De Nationale Assemblee, de nieuwe minister op Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Diana Pokie geniet niet meer de steun van de leiding van deze partij. Op grond hiervan heeft zij haar portefeuille ter beschikking gesteld van president Chan Santokhi.

Pokie heeft eervol ontslag gekregen op 14 juli, 2 dagen voordat dit kabinet een jaar aanzit. Op grond hiervan maakt zij geen aanspraken op voorzieningen die gelden voor personen die minstens een jaar minister zijn geweest. Zij had kunnen opteren voor het salaris van een departementsdirecteur, indien ze een jaar zou aanzitten als minister. Zij krijgt ook geen recht op 20% van het salaris van een minister als onderstand.

De nu ex-minister zegt aan dat ze niks verkeerds heeft gedaan en met opgeheven hoofd door het leven zal gaan. Pokie stelt dat ze niet in strijd heeft gehandeld met de wettelijke bepalingen. Omdat er geen draagvlak bij de leiding van de ABOP meer is voor haar ministerschap, is er een onwerkbare situatie ontstaan. Zij is van plan verder gewoon hard te werken. Het is niet duidelijk of Pokie de ABOP de rug zal toekeren.

De ABOP zal zondag formeel bekendmaken wie de nieuwe minister wordt op GBB. Indien Vorswijk de nieuwe bewindvoerder wordt, zal Wahki Renet opschuiven als lid van De Nationale Assemblee in het district Sipaliwini. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com