Voorzitter militaire vakbond niet content met presentatie regering

Rodney Cairo, voorzitter van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM), kan zich niet verenigen met het verloop van de bijeenkomst, waarbij president Chan Santokhi op 20 mei 2023 de resultaten van de predialoog heeft gedeeld met vertegenwoordigers van organisatie en instanties. Cairo had graag vernomen wat er voor de militairen gedaan zal worden. Hij zegt verslag te zullen doen aan de algemene ledenvergadering en dat de VRM met een reactie zal komen.
“Mijn verwachtingen waren dat wij zouden horen van de president heeft voor de verschillende organisaties,” zegt Cairo. Hij vindt het teleurstellend dat men is komen luisteren naar iets dat allang was gezegd. “Als ik wist dat ik daarvoor moest komen was ik helemaal niet gekomen,” stelt de ontevreden VRM-voorzitter.
Cairo zegt aanwezig te zijn geweest om te horen wat de president wel of niet voor de militairen kan betekenen. Hij wil weten wanner overuurgelden, toelages en verhoging die breed is onderbouwd.
De VRM-voorzitter memoreert dat president Santokhi breed in de media heeft verkondigd dat militairen de toelages mogen verwachten en dat hun zaken zeker gerealiseerd worden. Cairo zegt dat de VRM na de algemene ledenvergadering met een reactie zal komen.
In tegenstelling tot Cairo waren Henk Redmond, voorzitter van de stichting Father and Mother Figure (FMF), Alice Amafo, voorzitter van de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD) en parlementariër Henk Aviankoi tevreden.
Redmond is van mening dat de visie en koers van de regering duidelijk naar de samenleving gecommuniceerd moeten worden. Hij ziet de regering graag prioriteiten leggen op maatschappelijk, financieel-economisch en bestuurlijk niveau.
Amafo is content met de presentatie van de resultaten, maar het stabiliseren van de koers en de economie genieten bij haar prioriteit. Aviankoi is het met president Santokhi eens dat de toegang tot kredietfaciliteiten voor ondernemers makkelijker moet.