Voorstellen ter ondersteuning beleid Financiën en CBvS

Ter versterking van haar wisselkoersbeleid was het monetair beleid van de Centrale Bank van Suriname in 2019 gericht op het actief afromen van overtollige liquiditeiten bij met name de algemene banken. Echter, doordat de toenmalige regering een beroep op de Centrale Bank bleef doen en via de achterdeur extra (SRD) gelden bleef opnemen, is ervoor gezorgd dat maatregelen ter versterking van de wisselkoers niet effectief werden uitgevoerd. Door deze verkapte vorm van monetaire financiering kwam er een overschot van cashgeld terecht in de samenleving, waarvan Suriname tot op de dag van vandaag ernstig last ondervindt. Wat is de beste manier om onze SRD weer sterker te maken, en om meer valuta te verdienen?Pak SRD-overschot aan
Er zal een gerichter beleid moeten worden gevoerd om liquiditeiten bij de algemene banken en het overtollige cashgeld uit de samenleving af te romen. Doordat er veel cashgeld in de samenleving is rondgepompt, kunnen handelaren op de parallelmarkt meer geld bieden voor de Euro en de USD om aan hun buitenlandse valuta te komen. Er moet een begin worden gemaakt om de overtollige SRD’s uit handen van de handelaren, winkeliers en andere magnaten te krijgen. Doordat het aanbod van SRD’s zo hoog is in de samenleving en het aanbod van vreemde valuta vanuit de regering marginaal is, wordt de wisselkoers door de zwarte markt bepaald, en niet door de CBvS.

De meest pragmatische manier om dit zo efficiënt mogelijk aan te pakken is door alle bankbiljetten van een verval- of expiratiedatum te voorzien of nieuw geld uit te geven, zodat iedereen wordt verplicht zijn of haar contant geld in te leveren. Met zo een actie kan ook gelijk het girale cashverkeer een stimulans worden gegeven, door het ingeleverde cashgeld op een bankrekening terug te storten. De belastingdienst zal ook nauw bij deze actie betrokken moeten worden, om de validiteit van eerder opgegeven inkomstenbelasting te controleren. Ook moet er scherp op worden gelet dat ‘oud’ geld op deze manier niet wordt witgewassen.

De regering kan in samenwerking met de Centrale Bank van Suriname de mogelijkheid onderzoeken om converteerbare obligaties in SRD uit te geven. Een obligatie is een schuldbewijs van een lening, verstrekt door overheden of ondernemingen. Converteerbare obligaties kunnen na verloop van tijd worden omgezet in aandelen. Deze converteerbare obligaties zullen obligatiehouders dan de mogelijkheid moeten bieden om na een bepaalde termijn hun obligaties om te wisselen in bedrijfsaandelen, zodat het inflatie-aspect wordt vermeden.

Beursgang Staatsolie serieus overwegen
Er moet spoedig een werkgroep worden ingesteld om een eventuele beursgang van Staatsolie aan de New York stockexchange of de NASDAQ te onderzoeken. Gezien de olievondsten en de reële kans op meer ontdekkingen, zou met een eventuele beursgang van Staatsolie minimaal 4 miljard USD kunnen worden opgehaald. De regering kan een deel van dit geld gebruiken om haar schuldpositie in 1 keer te verlagen. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van een “debt to equity swap” methode om binnenlandse schulden van de overheid om te zetten in aandelen van grote Surinaamse bedrijven zoals Staatsolie en Surgold.

Versterking belastingdienst
De belastingdienst moet elke Surinaamse burger of ingezetene een sociaalfiscaalnummer verschaffen. Zonder dit sofinummer kan er geen gebruik worden gemaakt van voorzieningen zoals onderwijs, kinderbijslag, ziekenfonds, aanvragen of verlengen rijbewijs, etc. Hierdoor krijgt de belastingdienst meer inzicht in de handel en wandel van elke Surinamer of ingezetene. Daarbij is het invoeren van het sofinummer een serieuze opmaat om digitalisering en bezuinigingen bij de overheid in gang te zetten. Verder zullen de belastinginkomsten fors moeten worden verhoogd door de controle over de goud- en de houtsector volledig in handen te krijgen.

Met de oprichting van een elite paramilitaire Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst moet een begin worden gemaakt om de beheersing van de landsgrenzen en het binnenland op te voeren en de orde en veiligheid in geheel Suriname te garanderen. Met de inkomsten die vanuit de belastingdienst zullen worden gegenereerd, kunnen vooral het midden- en kleinbedrijf worden gestimuleerd uit het ontwikkelingsfonds van het Ministerie van Financiën. Denk hierbij aan het stimuleren van de productie van eenvoudige (consumptie)goederen en het uitbesteden van overheidsdiensten.

Verhoging productie
Optimale productiviteit is de motor van elke economie. Er moet een mobiliteitsbureau worden opgericht om het ambtenarenapparaat te scannen en te beginnen met de omzetting van overheid naar bedrijfsleven of zelfondernemerschap. Hierdoor kunnen de maandelijkse uitgaven van de regering worden teruggebracht en de druk op de overheidsfinanciën worden verkleind. Door de efficiency bij de overheid te vergroten, kunnen ook de prijzen van nutsvoorzieningen op aanvaardbare niveaus worden gehouden.

Peter M. Wolff
Petermartinwolff@outlook.com
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com