Vooronderzoek in corruptiezaak EBS gestart

Procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday, heeft de instructie gegeven om over te gaan tot vooronderzoek van de strafklacht die is ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen Andy Rusland en Otmar Sibilo. De Anti-Corruptie Unit van het Korps Politie Suriname is bezig getuigen en deskundigen te horen, waarna een besluit zal volgen over vervolging geeft Antoon Karg, een van de indieners van de strafklacht, te kennen tegenover Suriname Herald.
In een brief heeft de pg minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) gevraagd om externe financiële deskundigen voor te dragen, die betrokken kunnen worden bij het onderzoek. De voorkeur gaat uit naar een accountant, die de onderhavige aanbestedingsprocedure alsook de gunning kan onderzoeken.
De pg geeft aan dat bij de aangifte van de zaak er ingesloten documenten bij waren die verificatie behoeven. Het is volgens de pg dringend noodzakelijk dat hij van de minister informatie krijgt die de bevindingen bevat van een externe deskundige.
Op 20 augustus werd op het parket van de pg de aangifte ontvangen afkomstig van een aantal personen over gepleegde strafbare feiten door Rusland en Sibilo, die benadeling van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) tot gevolg had. De aangevers hebben een exposé gegeven van een aanbesteding en selectieprocedure ten einde te beslissen voor de gunning. Dit was aanleiding voor de aangevers om te vermoeden, dat er sprake is van corruptieve praktijken die nadelig zijn voor het energiebedrijf.
De pg informeert de NH-minister dat voor het verkrijgen van voldoende start informatie, de Anti-Corruptie Unit van het Korps Politie Suriname gevraagd is om elk van de aangevers bij proces-verbaal te horen. Baidjnath Panday vraagt om spoedig geïnformeerd te worden, aangezien het staatshoofd publiekelijk heeft aangekondigd dat corruptieonderzoeken met de nodige voortvarendheid ter hand zullen worden genomen.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald