‘Voorlopige ambtenarenstop noopt tot planmatig structureren private sector’

21/08/2020 00:00 – Merredith Bruce
VSB-directeur Bryan Renten. :  
PARAMARIBO – De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) noemt het besluit van de regering om voorlopig geen nieuwe ambtenaren in dienst te nemen een “eerste goede stap” om het overheidsapparaat efficiënt te maken. “Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het overheidsapparaat te groot is in omvang en dat je een herstructureringsplan moet opstellen om het langzaam maar zeker naar een beheersbare proportie te brengen”, zegt VSB-voorzitter Bryan Renten in gesprek met de Ware Tijd.
Maar over een mogelijke aanwas naar de private sector en in hoeverre deze daarop voorbereid is, zegt Renten dat hij op kort termijn niet heel veel banen ziet bijkomen in de private sector en daarmee geen mogelijkheid voor het op korte termijn absorberen van grote groepen mensen. “Daarvoor zullen er een paar dingen moeten gebeuren en dat is de uitdaging.” Hij stelt dat de private sector nu zelf in een heel moeilijke situatie verkeert en voor een deel afhankelijk is van de economie.
De aanwas gaat hem volgens Renten vooral zitten in het feit dat er elk jaar schoolverlaters zijn. “Voor die moet er werkgelegenheid gecreëerd worden bij voorkeur in de private sector.” Hij merkt hierbij op dat dit goed gemonitord moet worden, omdat die niet altijd de juiste competenties hebben voor de private sector.
Echter, hoewel hij het creëren van banen onder de gegeven omstandigheden een uitdaging noemt, is dit volgens de VSB-voorzitter niet onmogelijk. Hij vindt het wel van belang dat samen met de overheid en sociale partners wordt nagegaan welke instrumenten de private sector nodig heeft om snel te groeien en zodoende banen te creëren.
Renten ziet op middellang termijn en bij een juist overheidsbeleid wel veel banen bijkomen in de private sector. Ook wanneer we uit de economische crisis zijn. Echter, hij vindt het van belang dat middels een planmatige opzet wordt nagegaan hoeveel mensen er jaarlijks bijkomen op de arbeidsmarkt, hoeveel er nodig zijn en voor welke sectoren die nodig zijn.
Een andere reden waarom hij het besluit om voorlopig geen nieuwe ambtenaren in dienst te nemen een goede stap vindt, is omdat het overgrote deel van de belastingopbrengsten gaat naar het betalen van overheidssalarissen. Hij wenst op te merken dat vorige regeerders liever hadden kunnen investeren in de private sector zodat er meer banen gecreëerd konden worden.
  Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname