Volledige bescherming klokkenluider nog niet geregeld

07/11/2020 16:06 – Ivan Cairo
PARAMARIBO – De bescherming van klokkenluiders die corruptiezaken aanbrengen bij de autoriteiten is nog niet goed geregeld. De enige vorm van rechtsbescherming die ze nu genieten is dat sancties die door werkgevers tegen hen worden getroffen voor het aanbrengen van een corruptiezaak, van rechtswege nietig zijn. Dat kwam vrijdagmiddag naar voren tijdens de voortzetting van de Nationale Compliance Conferentie 2020.
Advocaat-generaal (ag) Carmen Rasam hield een inleiding over de Anticorruptiewet en de werking daarvan. Ook wees zij erop dat los van die wet er ook andere zijn die van toepassing zijn op de aanpak van corruptie door overheidsfunctionarissen zoals president, ministers, assembleeleden, districtscommissarissen en ambtenaren. Deze personen riskeren gevangenisstraffen van ten hoogste negen jaar. Rasam noemde bepalingen in het Wetboek van Strafrecht die gelden voor zaken zoals omkoping, of het aannemen van steekpenningen wat ook vormen van corruptie zijn.
Op vragen van deelnemers aan de conferentie wat te doen mocht de identiteit van een klokkenluider uitlekken had Rasam geen pasklaar antwoord. Onder meer werd gevraagd hoe het zit met het geven van een andere identiteit aan de aangever en herlocatie van deze persoon zoals in andere landen het geval is. Volgens artikel 8 van de Anticorruptiewet wordt de identiteit van de melder goed afgeschermd. “De melder zal als gevolg van de melding geen nadelige gevolgen mogen ondervinden van maatregelen of besluiten van de werkgever of het bevoegde gezag”, stelde de ag.
Een werknemer kan op basis van de wet een melding doen bij vermoeden van een misstand binnen de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt. Ook kan hij een melding doen over een misstand bij een organisatie waarmee hij in aanraking is gekomen via zijn werk. Volgens Rasam is behoorlijk bestuur in zowel de publieke als particuliere sector van belang bij het tegengaan en voorkomen van corruptie. Wanneer organisaties en personen zich houden aan complianceregels en -codes is er minder of geen ruimte voor corruptie.
De vervolgingsambtenaar merkte op dat integer leiderschap een noodzakelijke voorwaarde is in de strijd tegen corruptie. “Integriteit is een onmisbare factor bij de aanpak van corruptie en is een noodzakelijke voorwaarde voor goed bestuur”, zei ze citerend uit een proefschrift. Rasam opperde voorts dat het bijbrengen van hoogstaande integriteitsnormen en ethiek al in het gezin moet beginnen, zodat integere burgers kunnen worden gevormd.
De Anticorruptiewet is in 2017 door het parlement aangenomen, maar functioneert nog niet zoals bedoeld. Onder meer moeten verschillende uitvoeringsbesluiten komen zodat de wet effectiever kan worden toegepast. Daarnaast is de in de wet genoemde anticorruptiecommissie nog niet ingesteld. Rasam werd in augustus aangesteld als voorzitter van een presidentiële werkgroep die de uitvoeringsbesluiten moet inventariseren en formuleren. Voorts moet deze commissie voorbereidingen treffen zodat de anticorruptiecommissie daadwerkelijk kan worden bemand en aanvangt met haar werkzaamheden. De commissie moet binnen zes maanden aanbevelingen doen aan de president over de randvoorwaarden zodat de Anticorruptiewet beter kan functioneren.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname