Volksgezondheidminister: “Kosten basiszorg niet meer in de hand te houden”

De Wet basiszorgverzekering geeft in de praktijk tal van problemen zowel bij de opzet qua financiële uitvoerbaarheid als haalbaarheid van specifiek in de wet opgenomen voorschriften en bepalingen, laat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in het parlement weten. Met de afkondiging van de wet zijn de kosten van de zorg in het land niet meer in de hand te houden. Volgens Ramadhin zal er meer controle moeten plaatsvinden.
Tal van ongebruikelijke vastleggingen in de wet zoals het bepalen van de zorgpremie in de wet maken het noodzakelijk dat er naderhand vele staatsbesluiten dienen te worden geconcipieerd met alle ongerief van dien. En dit los van het effect van vertraging die deze op de uitvoering kunnen hebben.
Er zijn te veel issues qua benutting van middelen in de Zorgraad zoals ongemerkte verspilling en overconsumptie van zorg. Ongelijkheid in het vergoedingensysteem en onvoldoende transparantie in de benutting van de ingezette middelen zorgen ervoor dat er geen goed overzicht is van de daadwerkelijk noodzakelijke uitgaven in de zorg en de beheersing van zorgkosten die veel te wensen overlaten.
Het is niet verantwoord om dit op deze wijze onbeperkt voort te zetten, benadrukt Ramadhin. De regering zal zich inzetten om de huidige basiswet te hernieuwen met als doel het beheersbaar en effectiever maken van de kosten van de zorg. Op dit moment wordt de Wet basiszorgverzekering met name het aspect van subsidie van de basiszorgverzekering weer geëvalueerd. De visie is dat eenieder verzekerd moet worden voor ziektekosten en dat alleen degenen die daadwerkelijk vanwege financiële of andere redenen hierin niet instaat zijn te voorzien, gesubsidieerd zullen worden.
Ramadhin merkt op dat de vorige regering dit systeem niet heeft kunnen handhaven omdat de toenmalige minister van Sociale Zaken had aangekondigd dat eenieder met een ID-kaart in aanmerking moest komen voor een door de overheid gesubsidieerde ziektekostenverzekering. Met deze werkwijze is de controle over het systeem compleet uit de hand gelopen met alle gevolgen van dien.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald