Volksgezondheid werkt aan bevoorrading schaarse medicamenten

De schaarste die is er is ontstaan aan ziekenhuis antibiotica en psychofarmaca wordt aangevuld, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Volgens het ministerie komt dit door het ernstig financieringstekort van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), dat ontstaan is door grote betaalachterstanden vanuit de overheid in de periode 2019/2020.
De overheid heeft een tekort van US$ 3.5 miljoen (ongeveer SRD 54 miljoen) geconstateerd en is bezig deze achterstand in te lopen. Gezien de procedure van medicatie bestelling, wordt alles in het werk gesteld dat de voorraad van deze medicatie binnen een week aangevuld is.
De tekorten worden opgevangen om het BGVS na langer dan een jaar wederom in staat te stellen zelf medicijnen in te kopen. Het is te verwachten dat deze schaarse medicamenten binnen een week ingevlogen worden, omdat het ministerie van Financiën en Planning extra middelen beschikbaar stelt.
Dit probleem wordt erkend en er is al gecommuniceerd met de voorzitters van de Nationale Ziekenhuis Raad, de Vereniging van Medici in Suriname en de relevante specialisten. Er wordt gewerkt aan een spoedige oplossing in het belang van de gezondheidszorg. De regering doet er alles aan om herhaling van dit ontstane ongerief te voorkomen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald