Volksgezondheid waakt voor balans in COVID- en reguliere zorg

Het ministerie van Volksgezondheid probeert de balans te behouden tussen de COVID -, reguliere en acute zorg. Het is volgens departementsdirecteur Rakesh Gajadhar Sukul een keus van de samenleving hoe snel zij zich wil laten vaccineren. Hij benadrukt het belang van de bescherming als groep om zo de druk op de zorg weg te nemen. Uiteraard wordt geprobeerd de gemeenschap alsnog de nodige zorg te bieden.
“Wij doen ons uiterste best om de reguliere zorg ook te kunnen bieden, vooral de acute zorg. Want het moet niet zo zijn dat we alle zorgpersoneel dirigeren naar COVID-19 en dat er niets overblijft voor de acute en de reguliere zorg, anders hebben we straks zoveel meer doden in de reguliere zorg dan de COVID-zorg.”
Gajadhar Sukul zegt dat er een goede balans behouden moet worden. Er wordt indien nodig opgeschaald en tevens rekening gehouden met de uitnodigingen op personele vlak en op het stuk van verbruiksmiddelen en benodigdheden. De functionaris herinnert eraan dat president Chan Santokhi aan de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) de opdracht heeft gegeven om ervoor te zorgen dat de patiënt genoeg aandacht krijgt en men de stroom aan patiënten aankan.
“Er wordt zeker gezocht naar een goede balans om ervoor te zorgen dat de COVID-zorg geboden wordt en de reguliere zorg ook geboden kan worden. Afhankelijk van behoefte kan er bijgesteld worden.” Hij benadrukt dat ervoor gezorgd moet worden dat mensen zich gaan vaccineren, zodat de druk op de zorg wat minder wordt. Dit zal vooral door middel van informatie moeten gebeuren. “Het ligt aan ons om een zodanige dekking van onze populatie te hebben, waardoor dat beschermingseffect uitgebeeld kan worden,” zegt de functionaris.
Samen moet ervoor gezorgd worden dat de zieke mens een goede behandeling gegeven wordt en dat er genoeg plek beschikbaar is in de ziekenhuizen. Als mensen beschermd zijn, lopen ze een kleine kans om ziek te raken, in de IC te belanden of te overlijden aan COVID-19. “Het is een keus van de samenleving hoe snel wij deze bescherming gaan nemen, zodat wij als groep beschermd zijn en de druk op de zorg gaan verlichten,” zegt de departementsdirecteur. Als de druk afneemt, kan er wat meer worden toegelaten in de samenleving, zegt hij.
Aan de meest recente COVID-19-maatregelen is toegevoegd dat personen die het land binnenkomen nu de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een negatief resultaat van een antigeentest. Deze moet niet ouder zijn dan 24 uur. Verder zijn contactsporten mogelijk voor mensen die gevaccineerd zijn.