Volksgezondheid: Geen officiële meldingen van personen met cyanide vergiftiging

Het ministerie van Volksgezondheid heeft naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het gebied van de mogelijke cyanide blootstelling, de Medische Zending en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) ingeschakeld om een analyse te plegen en het nodige ter zake te verrichten.
De Medische Zending heeft tot nu toe geen officiële registratie of meldingen van personen met een mogelijke cyanide-vergiftiging of overlijden door cyanide vergiftiging.
De oproep vanuit Volksgezondheid is dat indien personen het vermoeden hebben dat hun klachten gerelateerd zijn aan de negatieve effecten van cyanide, men contact moet opnemen met de arts of zich kan aanmelden bij de dichtstbijzijnde polikliniek van de Medische Zending of via de BOG-hulplijn 178.