Volksgezondheid: Geen meldingen cyanidevergiftiging

De Medische Zending (MZ) heeft tot nu toe geen officiële registratie of meldingen van personen met een mogelijke cyanidevergiftiging of overlijden als gevolg van cyanidevergiftiging. Dit maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. Het departement heeft naar aanleiding van de recente ontwikkelingen de Medische Zending en het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) ingeschakeld om een analyse te plegen en het nodige ter zake te verrichten.
De symptomen van cyanidevergiftiging zijn onder andere: krachtsverlies of zwak gevoel in de ledematen; hoofdpijn; duizeligheid; verwarring; misselijkheid en braken; moeite met ademhalen en snelle of langzame hartslag. Bij contact van cyanide met de huid kunnen onder andere klachten ontstaan zoals: rode geïrriteerde huid. En bij oogcontact; pijn aan en zwelling van de oogleden. Bij blootstelling aan grote hoeveelheden cyanide kunnen effecten optreden zoals: verlies van bewustzijn; coma en epileptische aanvallen.
Het ministerie van Volksgezondheid is momenteel in overleg met diverse ministeries in technische commissies, maar ook met internationale organisaties zoals de PAHO, CDC en anderen om technische ondersteuning te ontvangen. De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) is dagelijks bezig met het testen van het drinkwater en geeft aan dat het water op dit moment veilig is om te drinken. Het ministerie adviseert ook om alternatief drinkwater te gebruiken dat wel veilig is voor de gezondheid.