Volbrachte acties Suriname alvorens ontvangst 53 miljoen IMF

Karel Eckhorst, hoofdonderhandelaar van ons land bij het overleg inzake het hulpprogramma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zegt dat er nog wat maatregelen moeten worden getroffen door Suriname, alvorens de tweede tranche van 53 miljoen US-dollar wordt overgemaakt in juni. De maatregelen waar het om gaat, zijn gericht op het herstel van onze economie. Een van deze maatregelen betreft de aangekondigde nieuwe tarieven voor de levering van elektriciteit vanaf de maand juni.
Eckhorst wijst erop dat het hulpprogramma zich vooral richt op de begroting van het jaar 2023, om er zeker van te zijn, dat Suriname de voorzieningen treft, die moeten leiden tot de stortingen van de financiële middelen, die ons land nodig heeft om zich economisch te kunnen herstellen. Daarnaast is een ander belangrijk aandachtspunt van het programma, de fiscale en monetaire stabiliteit. Algemeen is bekend, dat een stabiel financieel stelsel goed is voor de prijsstabiliteit. Eveneens geldt ook, dat stabiele prijzen goed zijn voor het financiële beleid.
Op dit beleid moet vooral onze Centrale Bank van Suriname (CBvS) in samenwerking met de financiële sector toezien, dat de te nemen stappen, duidelijk in kaart worden gebracht. De hoofdonderhandelaar meent dat de uit te oefenen controle gericht moet zijn op zowel het einddoel als de tussenliggende gebeurtenissen en de financiële cijfers van het IMF-hulpprogramma.
Volgens Eckhorst moet een financiële herstructurering van het kapitaal van de banken plaatsvinden, na de grote verliezen die ons land heeft geleden. Hiermee wordt bedoeld, dat de banken door middel van vers kapitaal de gelegenheid krjgen om een deel van hun vermogen uit de risicosfeer te halen. ‘’Vandaar dat de banken een screening hebben ondergaan’’, zegt Eckhorst, ‘’om zaken die zijn opgevallen aan te pakken en voorkomen, dat het kan leiden tot instabiliteit van de financiële sector.’’ Het IMF-hulpprogramma wil dat Suriname de overheidsfinanciën, de monetaire sector en het bankwezen stabiel maakt en stipte maatregelen treft tegen de instabiliteit van onze economie. Eckhorst vestigt ook de aandacht op onze institutionele capaciteit en de inrichting van onze economie, en meent dat ook hiernaar wordt gekeken in het hulpprogramma. Vandaar dat de versterking van onze instituten wordt verbeterd om de economie vlot en doeltreffend te laten groeien. “Vooral met technische assistentie en opleidingen van het IMF, wordt deze voorziening, waaraan Suriname moet voldoen, aangepakt”, aldus Eckhorst. Een andere voorziening waaraan we moeten voldoen, is dat dit jaar in de begroting is opgenomen, dat de subsidie van de elektriciteit moet worden afgebouwd met 1 miljard SRD. Eckhorst zegt dat de totale subsidies momenteel zijn opgelopen tot meer dan 3 miljard SRD. Hij wijst er ook op, dat van het jaar we al 1 miljard hebben afgebouwd en intussen wat geld is vrijgemaakt na afspraken die de Energie Bedrijven Suriname (EBS) met Staatsolie hebben gemaakt.
De afspraken houden in dat de EBS-elektriciteitscentrale gestookt wordt met de zware olie van Staatsolie en de stroom opgewekt door waterkracht van Staatsolie voor een goedkoper bedrag dan normaal wordt doorberekend. Volgens Eckhorst zijn de middelen die bespaard worden iets meer dan 300 miljoen SRD voor dit jaar. “Dat wil zeggen dat er ongeveer nog 700 miljoen SRD nodig is om te voldoen aan het gewenste bedrag van een miljard voor de subsidie afbouw van dit jaar”, aldus Eckhorst. Tevens maakte hij duidelijk dat het resterende bedrag door middel van de afbouw van de subsidies van elektriciteit bij de huishoudens en bedrijven, zal worden opgebracht. Volgens hem is dat een maandelijks bedrag van SRD 260 per huishouden, dat in zes delen zal worden afgerekend. Wat neer- komt op een bedrag van ongeveer SRD 40 tot 45 per maand tot eind van dit jaar. ‘’Bij de bedrijven zal bij het afbouwen van de subsidies, telkens in één keer SRD 150 worden afgetrokken’’, aldus Eckhorst. Deze werkwijze zal dan het opgenomen bedrag een miljard aan subsidies jaarlijks afbouwen om de begroting kloppend te maken.
The post Volbrachte acties Suriname alvorens ontvangst 53 miljoen IMF ..