VN erkent schoon, gezond en duurzaam milieu als mensenrecht

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, heeft de landen opgeroepen om gedurfde maatregelen te nemen om het recht op een gezond milieu snel en echt waar te maken, in navolging van het historische besluit van de VN-Mensenrechtenraad. In resolutie 48/13 erkende de Mensenrechtenraad voor het eerst dat een schoon, gezond en duurzaam milieu inderdaad een mensenrecht is. De Raad riep lidstaten op om samen en met andere partners te werken aan de uitvoering van dit nieuw erkende recht. Tegelijkertijd heeft de Raad door een tweede resolutie (48/14) ook meer aandacht besteed aan de gevolgen van klimaatverandering voor de mensenrechten door een speciale rapporteur aan te stellen die speciaal aan die kwestie is gewijd.”De beslissende actie van de Mensenrechtenraad bij het erkennen van het mensenrecht op een schoon, gezond en duurzaam milieu, gaat over de bescherming van mens en planeet – de lucht die we inademen, het water dat we drinken, het voedsel dat we eten. Het gaat ook om de bescherming van de natuurlijke systemen die de basisvoorwaarden zijn voor het leven en het levensonderhoud van alle mensen, waar ze ook wonen”, zei de Hoge Commissaris. “Ik heb lang om een ​​dergelijke stap gevraagd, en ik ben blij dat het optreden van de Raad vandaag duidelijk de aantasting van het milieu en de klimaatverandering erkent als onderling verbonden mensenrechtencrises.””Er is nu gedurfde actie vereist om ervoor te zorgen dat deze resolutie over het recht op een gezond milieu als springplank dient om te streven naar een transformerend economisch, sociaal en milieubeleid dat mens en natuur zal beschermen”, voegde ze eraan toe.Aan het begin van de huidige zitting van de Mensenrechtenraad beschreef de Hoge Commissaris de drievoudige planetaire bedreigingen van klimaatverandering, vervuiling en natuurverlies als de grootste mensenrechtenuitdaging van onze tijd.De resolutie over een gezond milieu erkent de schade die door de klimaatverandering en de vernietiging van het milieu wordt toegebracht aan miljoenen mensen over de hele wereld. Het onderstreept ook dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen het zwaarst worden getroffen. De kwestie zal nu ter verdere overweging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN.Bachelet bracht hulde aan de inspanningen van een breed scala aan maatschappelijke organisaties, waaronder jeugdgroepen, nationale mensenrechteninstellingen, organisaties van inheemse volkeren, bedrijven en vele anderen over de hele wereld die hebben gepleit voor volledige internationale erkenning van dit recht. Ze benadrukte het belang dat ook de rechten op participatie, toegang tot informatie en toegang tot rechtvaardigheid worden gerespecteerd om het mensenrecht op een gezonde omgeving volledig te realiseren. De Hoge Commissaris merkte op dat vorig jaar een ongekend aantal milieu-mensenrechtenverdedigers werd vermoord. Ze drong er bij de lidstaten op aan om krachtige maatregelen te nemen om hen te beschermen en te stimuleren.”We moeten voortbouwen op dit momentum om verder te gaan dan de valse scheiding van milieuactie en bescherming van mensenrechten. Het is maar al te duidelijk dat het ene doel niet kan worden bereikt zonder het andere, en daartoe moet een evenwichtige, op mensenrechten gebaseerde benadering van duurzame ontwikkeling worden gewaarborgd’, zei ze. “Tijdens de aanloop naar de cruciale COP-26-bijeenkomst in Glasgow en de onderhandelingen over het Global Biodiversity Framework na 2020, zullen de resoluties van de Mensenrechtenraad van vandaag hopelijk een bredere acceptatie van een dergelijke benadering stimuleren.”