VMSS verwacht goede samenwerking met minister GBB

(Ingezonden)Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is een belangrijke actor/partner voor de Vereniging voor Minderdraagkrachte Studenten in Suriname (VMSS). Dit vanwege de doelstelling van laatstgenoemde organisatie. Uitgaande daarvan verwacht de VMSS een intensieve en constructieve samenwerking met dit ministerie.De samenwerking tussen de VMSS en de toenmalige ministers van GBB, met uitzondering van mw. Diana Pokie, was niet wat het wezen moet. In tegenstelling tot daartoe en vanwege de bijdrage die de VMSS wenst te leveren voor een basis voor jongeren en studenten met betrekking tot huisvesting, verwacht de VMSS niets anders dan een voortzetting van de samenwerking die er was met mw. Pokie.

Enkele afspraken i.h.k.v. de samenwerking waren namelijk, dat:- leden van de VMSS steeds geaccommodeerd worden bij gronduitgifteprojecten van het ministerie;- pas afgestudeerden met uitzonderlijke schoolpresentaties gelijk in aanmerking te doen komen voor een bouwperceel.Voor de VMSS is belangrijk dat dit vraagstuk naar beheersbare proporties moet worden gebracht, hetgeen inhoudt dat intensief gewerkt moet worden aan verbetering, zodanig dat volwassen jongeren en afgestudeerden een eigen dak boven het hoofd moeten hebben. Het voorgaande vormt namelijk een goede basis voor de verdere ontwikkelingen  van deze doelgroep. De VMSS zal in dat kader trachten haar plannen met betrekking tot duurzaam oplossing van het huisvestingsvraagstuk onder studenten en jongeren ook onder aandacht te brengen van de aankomende minister.P. van DunVMSS-voorzitter ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com