VMSS prikkelt studenten voor niet-overheidsgerichte studie

22/08/2020 00:00 – Merredith Bruce
VMSS-voorzitter Paul van Dun. : dWT Archief  
PARAMARIBO – De Vereniging voor Minder Draagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) drukt studenten op het hart om bij hun studiekeuze zoveel mogelijk in de richting van de private sector te denken. Met de voorlopige ‘ambtenarenstop’ is het volgens voorzitter Paul van Dun nu meer dan nodig.
Hij juicht het toe dat er voorlopig een personeelsstop is ingezet bij de overheid, maar beseft tegelijkertijd dat dit nadelig kan uitvallen voor studenten wiens studiekeuze overheidsgericht is. Als voorbeeld noemt hij iemand die publiek recht heeft gestudeerd. “Zo iemand zit met de handen in het haar, want dat is een studie voor een baan bij de overheid.”
Echter, zegt hij, toont de vereniging begrip voor het besluit over de ambtenarenstop en wil zij hiermee eraan bijdragen dat de economie weer gaat opleven, wat alleen met productie kan. Zelf vindt hij dat schoolgaanden al bij de keuze van een studie in termen van zelfondernemerschap moeten denken.
Hij stelt dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat. Daar het al “sinds jaar en dag” bekend is dat het ambtenarenapparaat overvol is, zouden studenten begrip moeten tonen voor het besluit van de regering. Echter, sommige leden van de vereniging zijn – tijdens de vorige regering – zelf ook aan banen bij de overheid ‘geholpen’. Van Dun zegt hiermee geconfronteerd dat er gebruik is gemaakt van de toen geboden gelegenheid, maar stelt dat het tij nu gekeerd is en dat de vereniging daarom ook adviseert om in de private sector te gaan.
Hij onderkent dat er ook op de overheid een verantwoordelijke taak rust. Die zou studenten met voorzieningen tegemoet moeten komen om hen zelfondernemend te maken. “Dan bedoel ik niet alleen een financiële injectie, maar ook trainingen waarbij studenten vaardigheden worden aangeleerd hoe een eigen onderneming op te zetten.” Hij oppert dat de VMSS met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven om de tafel moet om te praten over mogelijkheden in de private sector.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname