VMS: Zorgsector onder zware druk, ga vaccineren

Suriname is in een vierde golf van Covid-19-besmettingen beland, zonder dat er een daling van de derde besmettingsgolf te merken was. Velen worden heel ernstig ziek en is een aantal mensen – jong en oud – ondanks de geboden hulp overleden. De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) benadrukt dat het zorgsysteem zwaar onder druk staat door het steeds toenemende aantal besmette mensen en ernstig zieken als gevolg van Covid-19.”De werklast voor het gezondheidspersoneel is heel hoog en de beschikbare geneesmiddelen en verbruiksartikelen zijn schaars,” onderstreept de VMS de precaire situatie in de zorgsector in een communiqué. Ook de reguliere zorg -niet Covid-19 gerelateerd- heeft erg veel te verduren door deze situatie en komt voor een belangrijk deel in het geding, voegt de vereniging eraan toe.”Voor het keren van het tij is ons aller inspanning vereist.” De VMS doet nogmaals het verzoek aan eenieder om zich te houden aan de Covid-19-maatregelen; mondneusmasker op, handen wassen en afstand houden alsook het mijden van grote groepen mensen bij elkaar. Zij wijst erop dat (ernstige) ziekte als gevolg van Covid-19 te voorkomen is door vaccinatie. De VMS roept elke burger op zich te laten vaccineren: “teki dresi wakti siki.” De tools om gezamenlijk de strijd tegen Covid-19 aan te gaan, hebben wij in onze eigen hand, merkt de vereniging op. “We moeten die nu goed gebruiken.”Als er behoefte is naar meer informatie over vaccinatie, vraagt de VMS eenieder om contact te maken met zijn huisarts.