Visserscollectief: “Geen visvergunningen voor Guyanezen”

“De totale visserijsector gaat kapot als we de Guyanese vissers accommoderen met visvergunningen,” zegt de voorzitter van het Visserscollectief, Willem Mohamed Hoessein, nogal fel. Hij reageert verontwaardigd op het nieuws dat Guyana tegemoet wordt gekomen met honderdvijftig visvergunningen in januari 2022.
Samen met de Surinaamse Seafood Associatie heeft het collectief een verklaring de deur doen uitgaan, waarin ze aangeven het niet te zullen toelaten dat wetten worden vertrapt in het voordeel van buitenlandse criminelen in de vissector. Hoessein pleit ervoor dat de Guyanezen geen visvergunningen krijgen.
Hij kan zich niet voorstellen dat de Surinaamse overheid het zal toestaan dat aan vissers die Surinaamse visgronden al illegaal leegroven nu ‘toegang’ wordt verleend. Hij merkt dat de stakeholders absoluut niet betrokken zijn toen beloftes werden gedaan aan de Guyanese regering. Dit terwijl de visserijsector specifieke afspraken heeft met de overheid, want de visserijsector staat al op haar kop.
De visorganisaties hebben de minister van Landbouw, Visserij en Veeteelt, Parmanand Sewdien, horen zeggen dat Guyanese vissers geen vergunningen kunnen krijgen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Wat hij volgens Hoessein verzuimd heeft te vertellen is dat er wel afspraken zijn gemaakt dat er vergunningen gegeven zullen worden, waarbij een tussenbedrijf of instanties gebruikt zullen worden om de vergunningen uit te geven. “Dit gaan we absoluut niet toelaten,” zegt hij.
Er zijn al te veel visvergunningen verstrekt wat betreft bevolking- en artisanale visserij. Dit onverantwoordelijk handelen heeft geleid tot een enorme druk op de visstanden, die al zwaar worden belast door de roofbouwpraktijken van vissers uit buurland Guyana. Het aantal visvergunningen zou juist teruggebracht moeten worden alleen om de visgronden weer gezond te maken.
Suriname heeft overbeviste visgronden. Om het voortbestaan van deze, nagenoeg, onuitputtelijke en hernieuwbare natuurlijke hulpbron te garanderen, is na goed overleg met alle actoren het Visserij Management Plan tot stand gekomen. Hoessein waarschuwt dat indien men op deze manier doorgaat, er nauwelijks meer vis aanwezig zal zijn.