Visserijsector laat haar tanden zien in verklaring

De visserijsector is niet te spreken over vermeende toezeggingen die door Starnieuws zijn gedaan aan Guyana over visvergunningen. Terwijl de regering ontkent dat er concessies zijn gedaan, blijkt uit berichten in Guyanese media dat er voorbereidingen getroffen worden de piraterij om te zetten in legale activiteiten. Guyana’s visexport is haast drie maal meer dan van Starnieuws, terwijl het land geen visgronden heeft. De vissector laat in een verklaring haar tanden zien. Niet zal worden toegestaan dat de wetten worden vertrapt in het voordeel van buitenlandse criminelen. Dit zeggen de Surinaamse Seafood Associatie, Visserscollectief Commewijne en hun leden. De totale vissector verklaart:In de afgelopen jaren is het aantal vergunningen, welk is uitgegeven enorm gestegen. Dit onverantwoordelijke handelen heeft geleid tot een enorme druk op onze visstanden, die al zwaar wordt belast door de roofbouwpraktijken van vissers uit onze buurlanden m.n. Guyana! Wat nu al te merken is aan de sterk gedaalde vangsten bij elke categorie maar het meest merkbaar bij de zgn. Bevolkingsvisserij en de Seabob garnalen, vooral de laatste weken terwijl het nu hoog seizoen zou moeten zijn.     Teneinde het voortbestaan van deze, nagenoeg, onuitputtelijke en hernieuwbare natuurlijke hulpbron te garanderen, is na goed overleg met alle actoren het Visserij Management Plan tot stand gekomen. Zeer tot onze verbazing en teleurstelling hebben wij de uitspraken van de president als leider van de presidentiële delegatie welke onlangs op staatsbezoek was in Guyana gehoord, welke inhoudt dat het Visserij Management Plan tot nul en gene waarde is gereduceerd, dit ten koste van de vissector en de Bevolkingsvisserij in het bijzonder.Het miskennen van het Visserij Management Plan en het legaliseren van Guyanese piraten zal weer leiden tot wildgroei. Deze wildgroei binnen onze sector zal maken dat op kort termijn, vanwege overbevissing, de totale sector kapot gaat. Wij willen erop wijzen dat de gedane toezeggingen op geen enkele rechtsgrond ondersteuning vindt en dat de bepalingen uit de Zeevisserijwet, betreffende het horen van de o.a  Raad van Overleg voor de Zeevisserij als wettelijk orgaan, niet zijn nageleefd! Gelet op de ernst en wettelijke schendingen besloten in het boven aangehaalde, wensen wij hierbij te verklaren dat;OP GEEN ENKELE WIJZE ZAL WORDEN TOEGESTAAN DAT ONZE WETTEN WORDEN VERTRAPT TEN FAVEURE VAN BUITENLANDSE CRIMINELEN IN DE VISSECTOR EN WIJ ONZE RECHTEN MET ALLE ONZE TEN DIENSTE STAANDE MIDDELEN ZULLEN VERDEDIGEN.GENOEG IS GENOEG!!!