Virtuele klassen voor garanderen onderwijs

18/11/2020 19:59 – Amanda Palis
PARAMARIBO – Nagesty Peroti vindt het belangrijk dat scholen en het ministerie van Onderwijs en Cultuur virtuele klassen ontwikkelen om onderwijs te garanderen waar dat niet mogelijk is in een lokaal. Ze zei dat “door de huidige situatie, mede door de pandemie we er niet onderuit komen”. Peroti heeft een presentatie over ‘Virtual Classroom’ gehouden ter afsluiting van haar masteropleiding Onderwijskunde.
Ze heeft onderzocht welk onlineplatform het best gebruikt kan worden voor virtuele lessen en aan welke randvoorwaarden dat forum moet voldoen om het onderwijsproces te kunnen continueren bij een calamiteit. Peroti spitste haar onderzoek toe op derdejaarsstudenten Infrastructuur-Bouwkunde van het Natuur Technisch Instituut (Natin). Er zijn voornamelijk vakken getoetst die zich lenen om online gegeven te kunnen worden. Ze concludeert dat voor het volgen van praktijkvakken er nog geen oplossing is. “Virtuele klassen mogen geen vervanging zijn voor fysiek onderwijs. Ze moeten dienen als ondersteuning, want de sociale connecties bij onderwijs zijn zeker nodig.”
Van de 106 platforms die zich lenen voor het vormen van virtuele klassen scoort Google Classroom het best. “Het voldoet aan de randvoorwaarden voor een ideale virtuele klas. Studenten kunnen interactief met elkaar bezig zijn op de chat en er kunnen verschillende vormen van data gedeeld worden in kleine, middelgrote en grote setting”, zegt Peroti. Enkele andere voorwaarden om virtuele klassen tot een succes te maken zijn een stabiele internetverbinding en de juiste apparatuur voor gebruik van Google Classroom. De onderzoekster geeft deze voorwaarden ook mee aan het ministerie.
In haar onderzoek heeft ze ook gepeild hoeveel docenten en leerlingen beschikken over deze faciliteiten. “Negen van de tien studenten en één op de vijf docenten zeggen een stabiele internetverbinding te hebben.” Peroti stelt dat, om Google Classroom goed te gebruiken, zowel docenten als leerlingen/studenten getraind moeten zijn, met als bijzondere voorwaarde dat de docenten een ICT-basis hebben. Ongeveer 75 procent van de ondervraagde docenten zegt daarvoor open te staan. “Leerlingen in het binnenland en docenten noemen het een uitdaging om de juiste apparatuur te hebben.” Als oplossing hiervoor beveelt de onderzoekster het ministerie aan om een financieringsinstantie op te zetten voor beide groepen. “Het probleem van een onstabiele internetverbinding zou in samenspraak met onder andere het ministerie en Telesur aangepakt moeten worden.”
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname