Vijftig pakketten voor hulpbehoevenden in Coronie

De eerste vijftig voedselpakketten om de nood van Coroniaanse burgers die het moeilijk hebben te lenigen zijn gisteren verstrekt. Districtscommissaris (dc) Maikel Winter heeft in samenwerking met het Bureau Eenheid een project geïnitieerd om voedselpakketten te verstrekken. Behalve deze hulpbehoevenden mochten ook het Kindertehuis De Toekomst en het Verpleeg- en Verzorgingshuis Huize Lunor pakketten in ontvangst nemen.
In een later stadium zullen er nog 550 pakketten verstrekt worden aan andere hulpbehoevenden in het district. Volgens districtscommissaris Winter zal het niet hierbij blijven voor Coronie. Hij maakt zich er sterk voor het naar grotere hoogte brengen van zijn district.
Zowel het verstrekken als het samenstellen van de pakketten is gedaan in samenwerking met Bureau Eenheid, een werkarm van de regering-Santokhi, met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. “Er is vooraf een huis-aan-huisbezoek geweest om na te gaan wie hulp behoeft,” zegt Hortence Monkou, adjunct-districtscommissaris van Coronie. Burgers mogen zich ook opgeven bij het districtscommissariaat om in aanmerking te komen voor een pakket.
Charles Blackson, die een pakket in ontvangst mocht nemen, is zeer ingenomen mee. Hij zegt de hulp hard nodig te hebben. Volgens hem kan eenieder getroffen worden door de COVID-19-crisis. Joan Verwey-Creton van Kindertehuis De Toekomst vindt het geweldig dat er aan de kinderen wordt gedacht en rekent op continuering.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald