VHP staat stil bij 75 jaar Verenigde Naties

75 jaar Verenigde Naties markeert een tijdperk waarin mensenrechten onbevooroordeeld kunnen worden gerespecteerd, en minder gescheiden van ras, geslacht of nationaliteit. De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zegt in een verklaring in verband met dit jubileum van de volkerenorganisatie dat ons werk als wereldburgers echter nog niet is voldaan.”De overgang naar het nieuwe decennium werd ook gekenmerkt door verschillende grote bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid, veiligheid en milieu.” In een adem noemt de VHP ook de gezondheids- en financiële risico’s die de Covid-19-crisis met zich meebrengt, wat de voortdurende bedreiging die broeikasgassen vormen voor ons wereldwijde leefmilieu alleen maar benadrukken.”Dit alles vraagt om meer actie tegen deze wereldwijde bedreigingen en zou een signaal moeten zijn om op de agenda voor 2030 te verdubbelen. Dit om gezamenlijk armoede te beëindigen, een gezondere aarde voor ons allemaal te creëren en een eerlijker en rechtvaardiger systeem voor alle wereldburgers op deze aarde te creëren.” De VHP is zich ervan bewust dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. De boodschap is dat actie van eenieder is vereist.”We zouden er allemaal naar moeten streven om iets toe te voegen om deze doelen te bereiken, ondanks de obstakels die zijn opgeworpen om dit te bereiken. Derhalve, laten we allemaal de handen ineenslaan en hard werken om de beste 10 jaar tot nu toe voor de mensheid te creëren,” stelt de VHP in een felicitatieboodschap aan de VN. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com