VHP roept NDP op om aangifte te doen

Als er inderdaad een ‘hitlijst’ is, doet de VHP een dringend beroep op de NDP en volksvertegenwoordigers die op de hoogte zijn van deze lijst, aangifte te doen bij de justitiële autoriteiten zoals dat van iedere rechtgeaarde Surinamer wordt verwacht. Als er geen aangifte wordt gedaan door de NDP en of parlementariërs, plegen zij een ernstige inbreuk op de beginselen van de rechtsstaat, schrijft de VHP in een verklaring.
Deze verklaring is naar aanleiding van uitspraken van NDP-fractieleider Rabin Parmessar over drie parlementariërs van zijn partij, die op de dodenlijst zouden staan. De VHP roept de samenleving op om alert te blijven en de rechtsstaat te beschermen.
Verder schrijft de VHP dat zij op 25 mei met een grote meerderheid van stemmen door het electoraat is gekozen als de grootste partij. En niet zomaar, de kiezers hebben gekozen voor onder andere veiligheid, onafhankelijke rechtspraak, corruptiebestrijding, transparantie en openbaarheid van bestuur. Verder schrijft de VHP, dat het kiezersvolk jarenlang gebukt ging onder het destructieve beleid van de vorige regeringen onder leiding van de voormalige militaire machthebber Desi Bouterse.
MachtsgreepSuriname is vanaf de jaren ‘80 continu in de machtsgreep geweest van deze zelfde intimiderende, agressieve, gewelddadige en rancuneuze personen die onder het mom van de revolutie, vele levens en de economie kapot hebben gemaakt. Suriname was in de greep van angst en geweld tijdens de revolutie. Immorele oude ‘revolutionairen’ uit het kamp van de NDP, proberen nu heimelijk misdadige doelen te realiseren, namelijk middels geweld, list en bedrog aan de macht te komen. Deze mensen schromen niet om de trend van geweld voort te zetten.
De VHP wenst de samenleving blijvend te herinneren aan het gewelddadige karakter en verleden van de NDP, die nu deel uitmaakt van de huidige oppositie. In de jaren ’80, hebben exponenten van de NDP, precies dezelfde tactiek toegepast, namelijk van gefabriceerde scenario’s, valse beschuldigingen, provocaties en bedreigingen om zodoende op een later tijdstip hun gewelddadig handelen te rechtvaardigen, waarbij ervoor gekozen werd om andersdenkenden van hun vrijheid en leven te beroven.
ComplottheorieënComplottheorieën van de jaren ’80, steken nu weer de kop op. De recente oproep van Bouterse aan jongeren om middels wapens de macht over te nemen, is een van de vele scenario’s van de NDP. Volgens Rabin Parmessar, bestaat er een mysterieuze hitlijst waarvan alleen de NDP op de hoogte is en het ook ‘zelf’ gaat oplossen. Deze soort complottheorieën kunnen slechts komen uit het misdadige brein van personen, die de rechtsstaat en de democratie niet respecteren.
Als de NDP op ‘de hoogte’ is van zo’n ernstige situatie en daar geen concrete mededelingen over doet, is dat niet in het belang van de veiligheid, democratie en de rechtstaat, schrijft de VHP. De paarse partij behoort aangifte te doen en de namen van de bedreigde volksvertegenwoordigers bekend te maken.
Bovendien denken zij nog in dictatoriale termen en van bandeloosheid van onder andere de tachtiger jaren om zelf het probleem aan te pakken. Als de NDP nalaat om nu eindelijk wettelijk en ethisch te handelen, is zij medeplichtig wanneer er daadwerkelijk een escalatie plaatsvindt, schrijft de VHP in een verklaring.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald