VES niet overtuigd van noodzaak oprichting SIE

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is absoluut niet overtuigd van de relevantie en het economische nut van Suriname Investment Enterprise NV (SIE). De VES zegt aan de commissie die de machtigingswet voorbereid heeft voor behandeling in De Nationale Assemblee dat er draagvlak nodig is in de samenleving. Met een numerieke meerderheid kan de wet worden doorgedrukt, maar het is noodzakelijk om het maatschappelijk middenveld te betrekken, vooral in een tijd waar offers gebracht moeten worden.

“Alleen door volledige argumentatie en transparantie in de maatschappelijke discussie zal dit vehikel een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de gestelde doelen en die van de samenleving. De VES ondersteunt het oprichtenvan nieuwe organisaties indien de economische en sociale ontwikkeling van het land daarmee beter kan worden bevorderd dan met de reeds bestaande organisaties. Het aantrekken van risicodragende buitenlands kapitaal voor economische groei en ontwikkeling verdient alle prioriteit,” stelt de VES, die een twintigtal vraagpunten opgesomd in de brief aan commissievoorzitter Asis Gajadien (VHP). 

De VES had de president gevraagd om het New Surfin debacle niet met de mantel der liefde te bedekken maar met een adequate corrigerende aanpak het geschade vertrouwen terug te proberen te winnen. “Wij hebben hem voorgesteld dat de regering het initiatief neemt tot een brede maatschappelijke discussie over de opzet van een dergelijk fonds. De VES zou, indien daartoe uitgenodigd, zeker een bijdrage leveren aan een dergelijke discussie”, schrijft voorzitter Winston Ramautarsing.

In De Nationale Assemblee zijn kritische vragen gesteld over de machtigingswet. Gebleken is dat ondanks een akte van nietigheidsverklaring van New Surfin NV, deze onderneming niet is geschrapt van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Assembleeleden van de oppositie en coalitie hebben aangegeven dat de regering geen blanco mandaat krijgt. De regering komt dinsdag aan het woord en zal ingaan op de vele kanttekeningen die zijn geplaatst.

U kunt de brief van de VES hier downloaden.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com