VES blij met toezegging publicatie jaarverslagen CBvS

De Vereniging van Economisten (VES) heeft na lang aandringen bij opeenvolgende governors van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de verzekering gekregen van governor Maurice Roemer dat de jaarrekening over het jaar 2015 de komende week wordt gepubliceerd. In een persbericht zegt de VES dat zij hiermee erg ingenomen is alsmede met de toezegging dat de jaarverslagen van 2016 en de jaren daarna in hoog tempo zullen volgen.Volgens Roemer was de jaarrekening van 2015 een probleem, vanwege significante koersverliezen, met een negatief vermogen waardoor de bank niet kon overgaan tot publicatie. Hij geeft aan dat er in de afgelopen jaren veel is misgegaan w.o. vele leningen die niet voldeden aan de wet, met een véél te lage de rente, die hebben geresulteerd in onzekerheden. De juridische status van de schulden is nu geformaliseerd middels de Geconsolideerde Staatsschuld 4. De VES heeft in een gesprek met de governor op 7 september benadrukt dat wat er binnen de CBvS is gebeurd in de afgelopen vijf jaar, zich niet mag herhalen. De publicatie is niet zomaar een wettelijke formaliteit. Zaken die fout zijn gegaan met staatsmiddelen moeten transparant worden gecorrigeerd.Hoewel de governor verschillende zorgpunten van de VES niet heeft kunnen wegnemen was het een een bijzonder verhelderend gesprek, zegt de vereniging. Enkele van zorgpunten die zijn besproken zijn onder andere de valuta kasreserves van de burgers, de status van de NRA (National Risk Assessment), de vervanging van de raad van commissarissen, de op handen zijnde koersunificatie en de financiering van het Covid-II fonds.De governor heeft aangegeven dat er sinds zijn aantreden eind februari goed overleg is geweest met de banken en dat de valuta kasreserves zijn veiliggesteld. De centrale bank staat voor de uitdaging om het geschade vertrouwen extern terug te brengen. In elk geval is de relatie met de banken weer hersteld. Ronduit teleurstellend voor de VES was de mededeling dat de huidige rvc, onder wiens toezicht er zoveel fout is gegaan, nog niet vervangen is. Terwijl er driftig partijloyalisten, friends & family en sponsoren in rvc’s worden geaccommodeerd, stelt de VES dat die van de CBvS rustig blijft zitten. Het is gebruikelijk de governor te horen, wat nog niet is gebeurd. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com