Verzoek advocaten niet verschenen verdachten in SPSB-zaak afgewezen

De advocaten Nailah Van Dijk, die de ex-consultant bij Surinaamse Postspaarbank (SPSB) Robert Putter rechtens bijstaat, en Guno Castelen, die Joy ten Berge van de Centrale Bank van Suriname vertegenwoordigt, deden het verzoek aan rechter Danielle Karamat Ali om hun alsnog in de gelegenheid te stellen een preliminair verweer op te werpen. Een preliminair verweer kan worden opgeworpen nog voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld.
Op 27 april werd Robert Putter gedagvaard, maar hij is toen niet verschenen, waartegen de rechter verstek verleende. Advocaat Castelen had namens zijn cliënte Ten Berge bezwaarschrift aangetekend tegen haar dagvaarding.
De rechter wees dat verzoek af, waarna Ten Berge wederom werd gedagvaard voor de zitting van 10 mei. Na voordracht van de zaak, verleende de rechter verstek aan de niet verschenen verdachte.
Het verzoek van beide advocaten werd door de rechter afgewezen, omdat het te laat werd ingediend. Als gevolg daarvan zijn de zaken uitgesteld tot 9 juni, wanneer de strafeis zal worden gepresenteerd.