Verzekerden Survam moeten contant betalen aan particuliere laboratoria

De onderhandelingen tussen de assurantiemaatschappijen verenigd in Survam en de particuliere laboratoria zijn vastgelopen. De particuliere laboratoria accepteren de labformulieren van Survam voorlopig niet meer. Verzekerden moeten daarom contant betalen aan de particuliere laboratoria.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft als bemiddelaar een gesprek bijgewoond tussen de Survam en de particuliere laboratoria. Dit gesprek vond plaats nadat eerdere onderhandelingen over tarieven waren vastgelopen. Partijen hebben aangegeven zich niet te kunnen vinden in voorstellen van elkaar.
Minister Amar Ramadhin deed een beroep om uitputtend te onderhandelen en heeft ook concrete oplossingsvoorstellen gedaan richting beide partijen. Ondanks zijn inzet is er helaas nog geen akkoord bereikt.
Het ministerie zet zich nog steeds in om een spoedige oplossing te helpen vinden voor dit vraagstuk. Het ministerie roept zowel artsen als specialisten op om rekening te houden met deze ontwikkeling en vraagt medewerking om hoognodig (cito) laboratoriumonderzoekingen aan te vragen, aangezien de cliënten nu contant zullen moeten betalen.
Minister Ramadhin betreurt de gang van zaken en blijft benadrukken dat er gauw een oplossing gezocht zal worden en vraagt de patiënten hiermee rekening te houden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald