Vervolggesprek regering en Politiebond in gemoedelijke sfeer

De regering en de Surinaamse Politiebond (SPB) hebben vandaag een vervolggesprek gevoerd in een gemoedelijke sfeer. Diverse knelpunten zijn besproken. Wat de salarisaanpassing betreft, moet er nog verder worden gesproken. President Chan Santokhi heeft een solidaire aanpak voorgesteld. De ambtenaren moeten in juni een vooruitgang merken op hun loonslip. De opdracht van de president is dat de onderhandelingen met de diverse
vakcentrales uiterlijk 9 juni worden afgerond zodat ook daar alle
actoren op één lijn zijn, meldt de Communicatiedienst Suriname in een persbericht. De tegemoetkoming aan de ambtenaren moet onderdeel zijn van een pakket aan maatregelen. “Hierbij
moeten groepen zoals de gepensioneerden absoluut worden meegenomen. De
lagere-inkomensgroepen die het hardst worden getroffen zullen wij als
regering beschermen. Dit gaan wij doen, zonder te komen aan de geldende
loonstructuren”. De president onderstreept dat de target eind juni 2021
is.  Vraagstukken zoals eventueel indexering van lonen,
aanpassing van de huidige belastingschijven en verhoging van nominaal
salaris moeten allemaal uitgekristalliseerd worden.Tijdens het onderhoud met de Politiebond zijn onder andere de ziektekostenverzekering, de diverse
bevorderingen maar ook trainingen binnen het korps kwamen aan de orde. De secretaris van de SPB, Mielando Atompai, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat over de aanpassing van de salarissen komende week verder wordt gesproken. Daarna zullen de resultaten voorgelegd worden aan de leden van de bond, die zich erover zullen uitspreken.   Bij het onderhoud met de SPB zaten naast de president ook aan vicepresident Ronnie Brunswijk,  de ministers van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking, Transport, Communicatie & Toerisme, Justitie en Politie, Binnenlandse Zaken, Financiën & Planning, Volksgezondheid, Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken en de korpschef. …………


Lees verder