Verscherpte controle op basisgoederen

06/06/2021 18:07

-
Van onze redactie


: CDS
 

PARAMARIBO –
De Belastingdienst en de Economische Controle Dienst (ECD) starten met verscherpte controles bij importeurs en (tussen)leveranciers van basisgoederen. Dat meldt het ministerie van Financiën in een persbericht. De ondernemers ontvangen maandag aankondigingen hierover.

De verscherpte controle richt zich specifiek op basisgoederen,
omdat deze onderhevig zijn aan prijsregulering door de vrijstelling
van invoerrechten. Importeurs moeten groothandelsprijzen, zoals
vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken, hanteren.
Echter, blijkt volgens het ministerie dat winkeliers vaak een
groothandelsprijs hanteren die hoger is dan de vastgestelde prijs.
Daarbij wordt veelal een factuur van een tussenpersoon
overlegd.

Financiën destilleert hieruit dat er in de keten van
basisgoederen van import tot en met distributie extra winsten
worden gemaakt, waarover belasting moet worden betaald. Dit is
aanleiding voor de Belastingdienst om extra controles op te starten
bij zowel importeurs als tussenpersonen.

Bij de verscherpte controles zal worden nagegaan of de
vastgestelde prijzen van deze goederen worden gehanteerd en de
verkopen administratief juist worden verantwoord. Tevens zullen er
nacontrole en verbandcontrole plaatsvinden van de financiële
administratie.

Met dit initiatief streeft de Belastingdienst ernaar de
belastingdiscipline te verhogen. De actie vindt plaats in nauwe
samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken
Ondernemerschap en Technologische Innovatie.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname