Verplicht vaccineren wordt onderdeel Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand

14/10/2021 15:25

-
Wilfred Leeuwin

Het verplicht vaccineren wordt onderdeel van de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand.
: dWT Archief
 

PARAMARIBO –
Het ministerie van Justitie en Politie zal samen met Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en Volksgezondheid belast worden met de uitvoering van de wet tot verplicht vaccineren. De wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand zal binnenkort worden aangepast en het wordt verplicht om te vaccineren.

Met deze aanpassing kan de regering bij presidentieel besluit
bepalen dat in verband met de bestrijding van de Covid-19-pandemie
bijzondere maatregelen genomen moeten worden. Wie zich niet houdt
aan deze maatregelen, zal meteen met justitie in aanraking komen en
er kunnen zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sancties
worden opgelegd.

In wijzigingen die in de wet worden opgenomen en waarvan de
Ware Ttijd het concept in handen heeft zijn nu al de algemene
maatregelen opgenomen. De belangrijkste maatregelen zijn dat
personen die niet volledig of gedeeltelijk zijn gevaccineerd of
geen door de regering erkende negatieve test of sneltest, niet
ouder dan 24 uur, kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij niet
besmet zijn met het Covid-19-virus de toegang mag worden ontzegd.
Zij mogen niet aanwezig zijn op openbare plekken als ook besloten
plaatsen, waar arbeid wordt verricht of verricht moet worden. Of
zelf plekken waar het vermoeden bestaat dat er daar arbeid verricht
moet worden.

De maatregelen gelden niet voor personen beneden de leeftijd van
twaalf jaar. Ook niet voor personen die kunnen aantonen dat om
medische gronden vaccinatie tegen het Covid-19-virus of het
uitvoeren van een test ongewenst is. Zij zulleen echter wel een
medische verklaring van een specialist moeten overleggen. De
maatregelen zijn ook niet van toepassing op personen met religieuze
gewetensbezwaren. Over dit laatste is in de conceptwet geen nadere
uitleg gegeven.

De president kan zelf besluiten in welke gevallen een volledige
of enkelvoudige vaccinatie nodig is en of een test of sneltest. In
gevallen waar personen alleen een eerste prik hebben gekregen,
geldt de afwijking op de maatregelen tot op de dag dat de tweede
prik moet worden genomen. Naast de drie ministers, die als overheid
belast zijn met de uitvoering van de wetswijziging, zijn
werkgevers, eigenaren, bestuurders en anderen die verantwoordelijk
zijn voor toezicht op burgers die arbeid verrichten bevoegd
voorzieningen te treffen. Dat zal gelden voor de toegang tot
arbeidsplekken en zij dienen zorg te dragen dat de personen voldoen
aan de in de wet vastgestelde maatregelen.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen