Veroorzaker vervuiling Afobakastuwmeer met cyanide in beeld

Volgens Ruben Kensen, de waarnemend korpschef van het Korps Politie, is de vermoedelijke dader die het Afobakastuwmeer heeft vervuild met cyanide geïdentificeerd. De politie kan echter nog niet overgaan tot aanhouding, omdat er nog bewijsmateriaal moet worden verzameld om de zaak rond te krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) wacht op de verzameling van feiten voordat er stappen kunnen worden ondernomen, aldus Kensen in een verklaring aan Suriname suriname.
Kensen meldt dat er een dossier is samengesteld en doorgestuurd naar het Parket. Het Openbaar Ministerie zal uiteindelijk beslissen over de kwestie van cyanide in het stuwmeer. Hij benadrukt dat er op dit moment nog geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan over de verdere gang van zaken, aangezien het onderzoek nog in volle gang is.
Het is noodzakelijk om de strafbare feiten vast te stellen en te achterhalen wie verantwoordelijk is. Het National Institute for Environment and Development in Suriname (Nimos) zal ook ter plaatse komen om de zaak te onderzoeken vanwege de milieuvervuiling die heeft plaatsgevonden.
Tijdens een recent gehouden krutu met het traditioneel gezag en de dorpsbewoners, heeft Ruben Dams, de gewestelijke politiecommandant van Brokopondo, benadrukt dat medewerkers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) het opmerken van verdachte zaken moeten melden aan de politie in plaats van alleen aan de districtscommissaris van het ressort.
Dams merkte op dat als ROS-medewerkers hebben gezien dat er cyanide in het stuwmeer terecht is gekomen, zij dit aan de politie moeten doorgeven. Ondanks mogelijke beperkingen zoals een gebrek aan mankracht of transportmiddelen, zal de politie toch actie ondernemen, zo gaf Dams aan tijdens de krutu, waar ook de bestuursopzichters aanwezig waren.
In januari 2022 ontving de politie een melding over zakken die op een goudveld lagen en mogelijk cyanide bevatten. De politie heeft hier actie op ondernomen, maar uit onderzoek van het laboratorium bleek dat het om caustic soda ging. De betreffende zakken zijn vervolgens opgeruimd.
In maart van dit jaar werden er 145 zakken in beslag genomen in Afobaka. Ook dit dossier is nu in handen van het OM en volgens het laboratoriumonderzoek blijkt het om caustic soda te gaan in plaats van cyanide. Dams verklaarde: “We wachten af en moeten horen welke verdere stappen er genomen moeten worden. Het OM moet beslissen, omdat de politie niet zomaar kan handelen.”
Dams deed ook een beroep op de gemeenschap van Brokopondo, die van plan was om een protestactie te organiseren. Hij vroeg de aanwezigen om kalm te blijven en geen geweld tegen de politie te gebruiken. “No bonk san tap skowtu. No go kos skowtu of go nak san broko,” vroeg hij de aanwezigen.