Veroordeling mensenrechtenschenders: een langdurig proces

Recentelijk memoreerden velen van ons Argentinië in verband met het verscheiden van een van ’s werelds bekendste  voetballers, Diego Maradona. Maar behalve voor deze stervoetballer is Argentinië ook bekend van de zeer bloedige dictatuur onder leiding van Generaal Videla. De Argentijnse mensenrechtengemeenschap heeft zich niet aflatend ingezet samen met de justitiële autoriteiten om de schuldigen, ongeacht welke rang of stand, verantwoordelijk te houden voor folteringen, moord en verdwijningen van hun eigen staatsburgers.

In augustus 2016 werd een zeer spraakmakende rechtszaak afgesloten in een Argentijnse federale rechtbank met de veroordeling van 38 voormalige militaire officieren voor hun rol in ontvoering, foltering en moord van honderden slachtoffers gedurende de militaire dictatuur, veertig jaar daarvoor.

Achtentwintig van de verdachten, inclusief een voormalig generaal, werden veroordeeld tot levenslange celstraf, terwijl 10 anderen straffen uitgemeten kregen tussen de 2 en 21 jaar. Vijf verdachten werden vrijgesproken.Duizenden mensen hadden zich verzameld buiten de rechtszaal in Córdoba, de tweede grootste stad van Argentinië, en vierden uitbundig de veroordelingen, terwijl zij in hun handen beeltenissen hielden van de vele slachtoffers.De rechtszaak had een twintigtal zaken van folteringslocaties rondom Córdoba bij elkaar genomen, waar de wreedheden ook plaatsvonden. De meest beruchte zaak stond bekend als La Perla. De gecombineerde zaken waren een belangrijk deel van de bredere inzet om de intensieve taak van aanklagers en mensenrechten organisaties die eraan werken om de wrede misdaden uitgevoerd door de militaire dictatuur tussen 1976-1983, versneld te bestraffen.

De afgelopen jaren functioneert Argentinië voor vele mensenrechten groepen als een baken van hoop en vooruitgang, met vele rechtszaken waarin meer dan 600 mensen tot nu toe zijn veroordeeld. Het land heeft zelf het recht gezocht buiten haar grenzen met een rechtszaak die laat in 2016 zijn beslag vond.De veroordeling van de rechtszaak in augustus 2016 werd reeds verwacht door brede lagen van de samenleving, omdat de rechtszaak één van de meest uitgebreide was met 716 slachtoffers en getuigenissen van honderden getuigen gedurende haast vier jaren. Het was ook baanbrekend, zeiden de aanklagers, omdat het de eerste keer was dat zij in Córdoba vooruitgang hadden geboekt met zaken die te maken hadden met doodseskaders die actief waren nog vóór de militairen de macht grepen in de 1976 coup.

In andere gebieden in Argentinië, zijn zaken die te maken hadden met misdaden vóór de coup ook voor het gerecht gebracht. Terwijl mensenrechtenactivisten een beroep doen op het gerechtshof om de rechtszaken te versnellen, zijn verschillende verdachten overleden tijdens het proces. Een verdachte pleegde zelfmoord.

De zaak van Sonia Torres, 86, wiens kleinkind gestolen werd door een voormalig militair officier nadat haar dochter was ontvoerd en bevallen in gevangenschap, trok bijzondere aandacht. ‘De helft van mijn taak is nu volbracht,’ zei ze tegen de lokale nieuwsmedia na de rechtszaak, refererend naar de veroordelingen. ‘Nu moet ik mijn kleinkind nog vinden’.Van de naar schatting 500 baby’s die in gevangenschap zijn geboren of ontvoerd, opgevoed door families dichtbij de militairen, zijn tot nu toe ongeveer 120 van hen, nu volwassenen, geholpen om hun echte identiteit te ontdekken en zich te herenigen met hun biologische familie.

Luciano Benjamin Menendez, 89, voormalig militair generaal die reeds een levenslange straf uitzit voor mensenrechten schendingen, werd wederom veroordeeld in de zaak gerelateerd aan mw. Torres en voor vele andere misdaden. Onder de veroordeelden waren meerdere spraakmakende verdachten inclusief Hector Pedro Vergez, 73, een voormalig paramilitair commandant die eerder reeds veroordeeld was en Ernesto Guillermo Barreiro, 68, een voormalig luitenant. Alle drie de mannen kregen wederom een levenslange straf uitgemeten. Mensenrechtenorganisaties schatten dat 30.000 personen zijn vermoord of ‘verdwenen’ (ontvoerd en vermoord zonder dat ze ooit teruggevonden zijn – of hun locaties zijn aangegeven door de dictatuuur.) In 2017 gingen de rechtszaken voort, waarvan één van de meest spraakmakende wel die was van Kapitein Alfredo Astiz, die ook bekend stond als de “engel des doods”. Ook Jorge Eduardo Acosta, meer bekend als de ‘ tijger’ werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Beide werden schuldig bevonden aan foltering en moord van honderden Argentijnse politieke tegenstanders tussen 1976 en 1983. Voor beide betreft het een tweede levenslange veroordeling.

Net als in Argentinië kan gerechtigheid en het uiteindelijk oordeel in rechtszaken zoals het 8 december moorden proces en Moiwana, even op zich laten wachten. Het is een ernstige druk op ons geduld. Het voor het Gerecht brengen van ex-dictator en ex-militairen schuldig aan mensenrechtenschendingen is de basis voor het herbevestigen van de rechtsstaat. De rechtszaken bevestigen dat alle burgers, ook zij die ooit eens zo machtig waren, verantwoordelijk gehouden worden voor hun misdaden. Ook voor Suriname is dit van essentieel belang. Een rechtvaardig Suriname is dan in zicht.

Angelic del Castilho MA.BSc.

(Vertaald en bewerkt: o.a. Ex-militaire officieren veroordeeld voor mensenrechten criminaliteit tijdens Argentijnse dictatuur/ Jonathan Gilbert; BBC https://www.bbc.com/news/world-latin-america-42175752) ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com