Vernieuwingsbeweging BvL/ALS eist verkiezingen

16/07/2021 18:44 – Van onze redactie

Reshma Mangre stelde in augustus 2020 de verkiezingen bij de ALS uit en heeft die sindsdien niet meer uitgeschreven. :  
PARAMARIBO – Ontevreden leden, die zich hebben verenigd in de Vernieuwingsbeweging ALS/BVL, hebben in een open brief geëist dat voorzitter Reshma Mangre “zo snel als mogelijk” bestuursverkiezingen uitschrijft bij de Alliantie voor Leekrachten in Suriname (ALS). Mangre geeft sinds januari 2019 leiding aan de ALS.
Volgens de brief droeg Wilgo Valies die de vakbond vanaf 2016 leidde en eigenlijk pas in mei 2019 zou moeten afzwaaien, in januari van dat jaar over aan Mangre. “Met de bedoeling dat binnen een bepaalde periode er verkiezingen zouden worden uitgeschreven. Echter heeft dat nog steeds niet plaatsgevonden.”
De ontevreden leden stellen dat er in de statuten staat dat er om de drie jaar verkiezingen moeten worden gehouden. Op 29 november 2019 bepaalde de algemene ledenvergadering (alv) dat er in augustus 2020 moest worden gestemd. Echter, Mangre stelde die verkiezingen vooralsnog uit vanwege de Covid-19-situatie in het land.
Daar is de Vernieuwingsbeweging niet eens mee. Mangre kan en mag volgens haar die beslissing niet eigendunkelijk nemen en omdat het een besluit van de alv, het hoogste orgaan, is geweest, kan en mag ze dat niet terzijde leggen. “Wij vinden dat de verkiezingen met in acht neming van alle Covid-19-maatregelen gewoon voortgang kunnen hebben net als bij de Surinaamse Politiebond”, aldus de Vernieuwingsbeweging.
Los van het dispuut over de verkiezing, zijn de ontevreden leden niet blij met de manier waarop Mangre zich voor hen inzet. “Wij brengen u in herinnering dat tijdens uw eerste speech als voorzitter, u aangaf dat u zich sterk zult maken voor de positieverbetering van de leerkrachten, daar merken we niets van.” Aangegeven wordt dat de gemiddelde leerkracht nu niet meer dan tweehonderd US dollar verdient.
“Terwijl wij merken dat verschillende vakbonden en belangenorganisaties aan tafel gaan met de regering of acties voeren voor een betere waardering, horen en merken wij niets van u. Na het vertrek van de heer Valies als voorzitter merken wij dat onze belangen niet worden behartigd. De leraren zijn de mening toegedaan dat er een nieuwe voorzitter moet worden gekozen die onze belangen wil en zal behartigen.”
Het is niet de eerste keer dat de positie van Mangre ter discussie staat. Kort nadat ze op 6 maart 2020 bekendmaakte dat ze was toegetreden tot de VHP, werd de voorzitter van de BvL/ALS ervan beschuldigd contributiegeld van de twee onderwijsbonden te hebben verduisterd. Mangre nam afstand van de beschuldiging. “Ik zal mij met alle ten dienste staande middelen verdedigen tegen smaad en laster.” Op 25 mei kreeg Mangre, nummer drie in kiesdistrict Wanica op de lijst van VHP, 3.054 stemmen en werd ze gekozen als volksvertegenwoordiger in het parlement.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname