Vermoedelijke nep-DNV’ers ontwapend

06/09/2021 18:30

-
Ivan Cairo

Daniëlle Veira, voormalig baas van het Directoraat Nationale Veiligheid.
: dWT Archief
 

PARAMARIBO –
Een bekende grootondernemer in Nickerie heeft zijn pas van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en het wapen dat hij ter beschikking had gekregen moeten inleveren. Joël ‘Bordo’ Martinus kreeg ook een vuurwapenbadge plus Glock-pistool van DNV, en wel op 10 juli vorig jaar, kort vóór het aantreden van de regering Santokhi.

Een aantal personen die naar verluidt buiten de gebruikelijke
procedures om namens de staat vuurwapens van de overheid in handen
kregen en vuurwapenpasjes van het DNV hadden, hebben het Openbaar
Ministerie (OM) op hun dak gekregen. De wapens en badges zijn de
afgelopen periode in beslaggenomen. De vuurwapens en machtigingen
zouden zijn afgegeven in de periode dat Daniëlle Veira de scepter
zwaaide bij het DNV.

Van een doorgaans goed ingevoerde bron verneemt de Ware
Tijd dat onder de personen die vuurwapens hadden gekregen ook
mensen zijn die vanwege gewapende berovingen en drugsmisdrijven in
aanraking waren gekomen met justitie. Die groep zou de vuurwapens
en badges hebben gekregen onder het mom dat ze informanten van de
inlichtingendienst waren. “Via het OM zouden personen met een
dergelijk strafblad nooit in aanmerking komen om legaal een
vuurwapen te mogen dragen”, vertelt de bron.

De vermoedelijke onregelmatigheden kwamen aan het licht tijdens
een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) naar de vermoedelijk illegale
verstrekking van vuurwapens door Veira aan onbevoegden. Het
voormalig hoofd van DNV zou in dit onderzoek gelden als verdachte.
Intussen zouden al van meer dan honderd personen badges en
vuurwapens in beslag zijn genomen. Een aantal van deze in beslag
genomen vuurwapens, waarvoor er badges zijn uitgegeven, komt niet
voor in het bestand van DNV.

Uit het gvo zou tot nu toe, naar verluidt, naar voren zijn
gekomen dat burgers die een vuurwapenbadge van DNV hadden, maar
geen vuurwapen erbij kregen, in de gelegenheid werden gesteld om op
vertoon van het pasje op eigen kosten een vuurwapen aan te schaffen
bij een erkende wapenhandelaar in het land. Onderzocht wordt of
begunstigden geld aan Veira hebben moeten afstaan om een badge te
krijgen. Personen die tijdens het onderzoek als getuigen zijn
opgeroepen, zouden hebben verklaard niet voor de pasjes te hebben
betaald. Desgevraagd zegt Veira tegen de Ware Tijd de
berichten over deze zaak ook te hebben gevolgd. Vooralsnog wenst ze
inhoudelijk niet te reageren. “De rechter-commissaris is bezig met
een onderzoek. Ik wacht het resultaat af”, zegt ze.

NPS-parlementariër Patricia Etnel vindt dat niet lichtvaardig
moet worden omgesprongen met de diefstal van legerwapens thuis bij
ex-president Desi Bouterse en het onderzoek naar vermoedelijke
onregelmatigheden bij DNV. “De regering moet het parlement zo
omstandig mogelijk informeren, want alles wat ik weet over deze
kwestie heb ik via de media moeten vernemen. Wanneer het aankomt op
het beheer van wapens en de wijze van afgifte zijn er procedures en
regels. Als zaken niet conform zijn gegaan dan verwacht ik
duidelijkheid”, zegt Etnel. Ze kijkt uit naar een vergadering van
het parlement hierover en het liefst voordat president Santokhi
begin oktober zijn jaarrede houdt. Ook over de EBS-tarieven moet
door de regering duidelijkheid worden gegeven, vindt het
assembleelid.

Nadat door ex-president Bouterse aangifte van diefstal van de
legerwapens werd gedaan, stelden zowel president Santokhi als
Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera dat die omstandigheid een
bedreiging van de staatsveiligheid betekende. In verband met het
onderzoek naar de gestolen wapens is een aantal verdachten
aangehouden, maar de wapens zijn nog niet terecht. Tijdens een
persconferentie dinsdag zei Bouterse dat onderwereldfiguren die de
vuurwapens in handen hebben deze “onder voorwaarden” aan de staat
willen teruggeven. De regering zou niet op het aanbod zijn
ingegaan, aldus Bouterse.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen